Återskaparna - Skapande och återbruk i Lindgården

Vi inspirerar och uppmuntrar varandra till att laga, lappa, sy nytt eller göra om gamla saker till nya. Ta med dig material hemifrån eller skapa något med det material vi har på plats.

Som en del av Täby församlings hållbarhetsarbete vill vi värna skapelsen i praktisk handling - tro och kreativitet hör ihop! Vi vill skapa en plats där vi möts och inspirerar varandra, lära om hur olika material påverkar vår miljö och vad vår egen insats med återbruk betyder. Cirkulära materialflöden är en viktig del för att nå en rad av FN:s globala mål/Agenda 2030 .

Tisdagar en gång i månaden träffas vi i Lindgården (invid Täby kyrka), start 28/9 kl. 18-21.
Vi inspirerar och uppmuntrar varandra till att laga, lappa, sy nytt eller göra om gamla saker till nya. Vi delar kreativa idéer och utmaningar. Symaskiner och enklare verktyg finns på plats. Ta med dig material hemifrån eller skapa något med det material vi har på plats.
Enklare skapande idéer finns förberedda inför varje gång vi träffas.
Vi samtalar och avslutar varje träff med en andakt.
Kostnad: 50 kr för material. Fika serveras till självkostnadspris/25 kr.

Vi träffas följande tisdagar 2021: 28/9, 26/10, 30/11 och 14/12.

Anmäl dig nu! Karin Segerström, 08-580 036 65.