Foto: Christina Dagberger

Året runt på Täby begravningsplats

Elin Alpne och Anders Östling är två av dem som dagligdags ser till att hålla allt snyggt och prydligt på begravningsplatserna i Täby. >>

Det är en behaglig julieftermiddag på begravningsplatserna i Täby. Temperaturen ligger runt tjugo grader och solens strålar fördjupar allt det gröna i området. De små ljusgröna äpplena på träden håller på att växa till och från fontänen hörs ett ständigt porlande.

Elin Alpne och Anders Östling är två av dem som dagligdags ser till att hålla allt snyggt och prydligt på begravningsplatserna i Täby. På de flesta håll i Sverige är det församlingarna som har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i landet, så också i Täby.

Så här på sommaren, vad är det som behöver göras då?

– Idag har vi precis avslutat en runda då vi rensar alla skötselgravar, säger Elin Alpne. Det innebär att vi kantskär, rensar planteringsytor från ogräs och tar bort vissna blommor och vattnar, så nu är allt i toppskick. Det gör vi var tredje vecka. Vi har även nyplantering av växter, säger Elin. Det är viktigt att det blir planteringar som passar in och fungerar för området. Till exempel har vi anlagt nya planteringar framför kyrkogårdsförvaltningens kontorsbyggnad.

Elin Alpne har jobbat på begravningsplatserna sedan början av året. Hon är trädgårdsmästare och jobbar mest med grönytor och planteringar, men viss planering och projektutveckling ingår också i jobbet.

– Det roligaste med jobbet är att det är så varierande, säger Elin. Man får vara ute mycket och vara aktiv. Fast ibland kan ju vädret vara mindre roligt att vara ute i, förstås, med snöstorm eller störtregn till exempel.

Foto: Christina Dagberger

– Ett annat stort jobb under sommaren är att ta hand om drygt tre kilometer häck, säger Anders Österling. Det blir mycket arbete eftersom den behöver klippas upptill och på alla sidor och samtidigt ska planteringarna kantskäras och ogräset rensas.

Anders Östling har jobbat i många år på begravningsplatserna. Han började som säsongare och fick sedan en fast tjänst och har nu jobbat på förvaltningen i tjugo år. Han jobbar med att förbereda gravar för gravsättning, viss reparation och underhåll av maskiner, gräs- och häckklippning – allt som behöver göras på ytorna.

– Jag trivs verkligen med arbetet här på förvaltningen, säger Anders. Arbetet är så omväxlande och jag tycker också att det bästa med jobbet är att man får jobba utomhus och röra på sig hela dagarna.

På sommaren är också gräsklippning en omfattande och tidskrävande arbetsuppgift. Förvaltningen har varje år tio-femton säsongsanställda som bland annat går med gräsklippare över hela området. På vissa ställen går man efter med trimmer för att ta det sista, så att det blir snyggt.

– Här är det stordrift som gäller, säger Anders. Vi tar arbetsuppgifterna i tur och ordning och gör insatser där alla är med och hjälper till, så att varje område blir klart. Vi har ett tydligt årsschema uppsatt på väggen, så att vi kan checka av allt. Vi har också underhåll av våra fontäner på sommaren. Vi gör rent filter, håvar upp löv och fyller på vatten om det har avdunstat. Om det blir mycket regn måste vi däremot se till att det inte blir för mycket vatten i fontänerna. Det är också viktigt att hålla ett öga på allt och vara flexibel i jobbet.

– Bevattningen sker med sprinklers på natten enligt ett särskilt schema, säger Elin. Och på nyplanterade träd sätter vi vattensäckar för att få en jämn bevattning. Något som är extra roligt i år är att vi har öppnat upp fler ängsmarker, säger Elin. Det är helt enkelt gräsmattan som vi släpper upp på vissa ställen. Vi låter den naturliga floran blomma och pollineras av bin och fjärilar. Till exempel har röllekan blommat så vackert vid Stillheten.

– Men vår huvudsysselsättning här på begravningsplatserna är förstås gravsättningar, säger Anders. Vi står beredda varje dag året runt. Det är mycket viktigt för oss att se till att det blir snyggt och prydligt när man förbereder graven inför gravsättningen.

– I övrigt är det mycket ogräsrensning, säger Elin. Och det ingår i vårt uppdrag att även vårda grönytor som finns kring församlingens fem kyrkor samt vid församlingens gård Karlberg, som ligger ute på Väddö. Det viktigaste är att få upp rötterna. Man kan också luckra upp lite med en kratta, men annars är det ner på knä och rensa som gäller.

Och på hösten?

– På hösten har vi ofta nyplantering av buskar och träd på hösten, säger Anders. Och så kan vi ägna oss åt sådant som man kanske inte hunnit med under sommaren. Lövhanteringen tar också mycket tid.

– Och i år har vi nya planteringar som ska anläggas utanför Lindgården, säger Elin.

Lindgården är församlingens nya aktivitetshus, mitt emot Täby kyrka. Det är en miljöcertifierad fastighet som ska användas bland annat för barnverksamhet, körer och lokaluthyrning till intresserade i kommunen.

 

Foto: Christina Dagberger

Vintertid finns tid för maskinvård och planering. Men vädrets makter kan göra att allt arbete måste planeras om. Vintern 2019 drabbade stormen Alfrida bland annat Sverige och Baltikum. I början av januari blev vägar blockerade och tusentals hushåll i Stockholms län blev utan ström. I Sverige orsakade stormen skador för 266 miljoner kronor.

Hur drabbades begravningsplatserna i Täby?

– Faktum är att vi lever fortfarande med efterverkningarna efter stormen Alfrida, säger Elin. Ett femtiotal träd blåste ned och mängder av grenar låg över om rådet.

– I samband med stormen kunde vi inte köra in med bil på begravningsplatsen, säger Anders. Träden låg nedblåsta över markerna och vägarna. Vi fick akut börja med att sätta upp avspärrningar så att våra besökare inte skulle råka illa ut på grund av nedfallna träd och grenar. Men när det inte är uppröjning efter storm blir det en hel del maskinvård och planering. Och förberedelser för gravsättningar pågår ju året runt. Gravarna är alltid får högsta prioritet. Vi åker också runt och skottar på begravningsplatserna och även vid församlingens kyrkor.

Efter stormen Alfrida i januari 2019

Vårarbetet, hur ser det ut?

– Då är det mycket sand att ta hand om efter vinterns halkbekämpning, säger Elin. Vi tar även bort gamla löv och klipper ned perenner. Och på våren börjar arbetet med plantering av nya blommor på gravarna. Det görs vår, sommar och höst. Vi luftar jorden och gödslar också.

– Det kan till exempel ha blivit snömögel på någon gräsmatta, säger Anders. Då fräser vi upp gräsmattan och planterar nytt gräs.

Foto: Christina Dagberger

Vad är viktigast i ert jobb?

– Vi prioriterar alltid det som påverkar våra besökare direkt, säger Elin.

– Vi anstränger oss mycket för att våra besökare ska trivas här på begravningsplatserna, säger Anders. Det är viktigt att det är snyggt och prydligt. Människor kommer hit för att besöka gravarna och vi har många återkommande besökare. Och faktum är att vi lägger märke till alla. Vi känner igen många av våra besökare och de är viktiga för oss. Om det är någon vi inte har sett på ett tag undrar vi om det har hänt dem något.

– Det ska vara trevligt, stillsamt och tryggt här på begravningsplatsen, säger Elin. Och alla som besöker oss ska veta att de gärna får ta kontakt med någon av oss och fråga om något som man undrar över. Vi släpper det vi håller på med om hjälper gärna till. Vi vill verkligen uppmana människor att besöka begravningsplatserna och lära känna området. Många här promenerar, motionerar eller går en sväng med hunden på området. Och vi finns alltid till hands om det behövs.

– Det är bara att fråga, säger Anders. Vi tar oss alltid tid en stund.

Text och bild: Christina Dagberger

Begravningsplatserna i siffror (2018)

Antal gravsättningar med kista: 39

Antal gravsättningar med urna: 129

Antal gravsättningar i minneslund: 138

Antal gravsättningar i askgravlund: 89

Välja gravplats

Här finns foton över olika gravskick och gravkvarter på begravningsplatserna i Täby med många olika sorters gravplatser att välja mellan.

Begravningsavgiften

Alla oavsett religion, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan, betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.