Foto: Christina Dagberger

Antal deltagare i kyrkor och samlingslokaler från 1 juni 2021

Gäller fram tills dess att nuvarande restriktioner förändras.

Tack vare beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 12 maj om höjning av maxantalet för antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 juni gäller nu nedanstående förändringar i antal deltagare vid begravning i Täby församling. Antalet gäller sittande deltagare med anvisade platser. Med hänsyn tagen till säkerhetsavstånd är antalet deltagare anpassat till lokalens storlek.

Antal deltagare i kyrkorna sittande med anvisade platser
Täby kyrka: 50 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Tibble kyrka: 50 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Näsbyparks kyrka: 25 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Gribbylunds kapell: 15 personer inklusive medverkande
S:t Olofs kyrka: 15 personer inklusive medverkande
Stillheten: 50 personer exklusive präst musiker och vaktmästare
Hymnen: 10 personer inklusive medverkande

Antal deltagare vid minnesstunder och servering, sittande med anvisade platser
Minnesstunder kan anordnas i församlingens regi från den 13 juni. Där gäller nedanstående antal deltagare med anvisade platser inomhus exklusive personal:
Tibble kyrkas sällskapsrum: 35 personer
Täby gård: 35 personer
Näsbyparks kyrkas sällskapsrum: 25 personer
Gribbylunds Kapellgård: 15 personer
S:t Olofs kyrkas sällskapsrum: 15 personer

Täby församling uppmanar besökare och deltagare att fortsatt använda munskydd och erbjuder sådana till utdelning. Vi håller avstånd till varandra och visar hänsyn vid in- och utpassage genom dörrarna.