Foto: Hans-Åke Grinde

Nyvigd diakon och präst till vårt pastorat

Söndag 22 januari var det präst- och diakonvigning i Härnösands domkyrka under ledning av biskop Eva Nordung Byström. Fyra personer välkomnades till tjänst i stiftet, varav en diakon och en präst kommer att tjänstgöra hos oss.

Praba Singham kommer att arbeta som diakon och vara stationerad i Torvalla. För präst Noómi Hessel väntar ett år som pastorsadjunkt under handledning. Hon kommer att vara stationerad i södra området med tjänsteställe i Oviken.