Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Undervisning

För dig som är vuxen och vill veta mer om kristen tro finns det möjlighet till undervisning och samtal. Du är välkommen, oavsett var du befinner dig i din tro och dina tankar. Det viktigaste är att du vill veta mer och kanske är öppen att utmana dina tankar!

Torvalla

Bibelsamtal

Vi träffas onsdagar udda veckor 18:30-20:30 i Heliga Ljusets kyrka. Start 14/9.

Vi läser bibeln, samtalar och fikar. Gruppen är öppen och någon anmälan behövs inte. Kom när du kan. Har du frågor så kontakta Tom Liveskär, präst och ledare 063-14 03 51.

Lectio divina

Onsdagar 1 gång i månaden 14:00-15:00 i Heliga Ljusets kyrka. 21/9.

"Vi låter Guds ord bli vår bön, en del av vårt personliga samtal med Gud och vårt sökande efter en djupare gemenskap med Jesus Kristus som är det levande Ordet"
Gudomlig läsning. Vi lyssnar till en bibeltext. Ledare & information: Tom Liveskär 063-14 03 51.