För att hitta aktuell hemsida gå till

www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta

Med vänlig hälsning

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar gm Karin Wibom

Husby-Rekarne församling

Besöksadress:
KYRKVALLEN
63518 HUSBY-REKARNE
E-post:
Telefon:
+46(16)429200
Webbadress:
https://svenskakyrkan.se/
husby-rekarnenashulta
Våra kyrkor:

//