Prata med oss

Svenska kyrkans arkiv

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala förvarar och vårdar dokument om Svenska kyrkans utveckling och arbete i Sverige och internationellt. Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla.


Arkiv och samlingar

I arkivet finns handlingar från bland annat kyrkomötet, kyrkostyrelsen, biskopsmötet, Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och många andra organisationer. Vi har också ett stort antal personarkiv.

Film och bild

I arkivet förvaras ritningar och omkring 200 000 bilder som till största delen rör det internationella arbetet. Det finns också ett rikt filmmaterial som du kan ta del av efter beställning. 

Referensbibliotek

I vårt referensbibliotek kan du ta del av litteratur med anknytning till arkivbildarnas verksamhet. Böckerna kan inte lånas hem, men vi har fyra läsplatser som du är välkommen att använda.

Stöd och hjälp

I forskarexpeditionen hjälper vi dig gärna med dina frågor. Här finns olika sökregister och förteckningar över de handlingar vi förvarar samt möjlighet att kopiera dokument ur arkiven.

KontakTA oss

Postadress: Kyrkokansliet,  751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92
E-post: kyrkokansliets.arkiv@svenskakyrkan.se

Öppettider: måndag-fredag kl. 9-12
Stängt: tisdag 30/1 och onsdag 31/2 har vi stängt för utbildning

Sök i Förteckningar

Här kan du söka direkt i våra förteckningar.

Församlingsarkiv

Församlingarnas arkiv började överlämnas till landsarkiven 1999. Kontakta respektive landsarkiv för mer information.

Här hittar du länkar till landsarkivens webbplatser.