Styrning och ledning

i Hammarö församling.

Förtroendevalda

Av Hammarö församlings drygt 16 000 invånare är ca 12 000 personer medlemmar i Svenska kyrkan. Vart fjärde år hålls kyrkoval, då alla medlemmar har möjlighet att delta i den demokratiska process som avgör hur kyrkan ska styras kommande mandatperiod.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om budgetfrågor.

Kyrkoråd
Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder cirka en gång per månad. Där ingår även kyrkoherden. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkogårds-, arbets- och fastighetsutskott
I kyrkogårds-, arbets- och fastighetsutskottet bereds ärenden till kyrkorådet. Kyrkogårdsutskottet ansvarar för frågor som rör församlingens begravningsplatser, arbetsutskottet för förvaltningsfrågor och fastighetsutskottet ansvarar för frågor gällande församlingens olika fastigheter.

___________________
 

Ledningsgrupp
Regina Piscator - Kyrkoherde 
054-51 24 22, E-post till Regina Piscator

Milena Andersson - Kyrkogårdschef
054-51 24 10, E-post till Milena Andersson

Ida Dübeck - Controller
054-51 24 07, E-post till Ida Dübeck

Kyrkorådets ordinarie ledamöter
Ann-Charlotte Eskel (S), ordförande 
070-522 02 01, E-post till Ann-Charlotte Eskel

Erik Gustavsson (S), vice ordförande
070-770 40 41, 054-51 03 25, E-post till Erik Gustavsson

Jan Wahlberg (BA), andre vice ordförande
073-521 30 38, 070-245-84 30, E-post till Jan Wahlberg

Hans Bolin (S), ledamot
Margaretha Ivarsson (C), ledamot
Ann-Marie Larsson (S), ledamot
Staffan Larsson (POSK), ledamot
Agneta Gottlow-Pettersson (KR), ledamot
Gunnar Törnqvist (S), ledamot

Se kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda

Kontakt Hammarö församling

Besöksadress
Församlingsexpedition
Skogåsvägen 3, 663 30 Skoghall
Våning 2

Postadress
Box 47, 663 21 Skoghall

E-post
E-post till Hammarö församling

Telefon
054-51 24 00

Telefon- och öppettider församlingsexpeditionen 
Mån-fre kl. 10-12 samt 13-14.30.

Kyrkoherde
Regina Piscator, 054-51 24 22, E-post till Regina Piscator

Prenumerera
Prenumerera via e-post eller brev på månadens gudstjänster och arrangemang. Gå till formulär.

Bli medlem i svenska kyrkan