Hammarö församling

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon: +46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrning och ledning

i Hammarö församling.

Förtroendevalda

Av Hammarö församlings drygt 15000 invånare är ca 12000 personer medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar ungefär 80 procent. Vart fjärde år hålls kyrkoval, då alla medlemmar har möjlighet att delta i den demokratiska process som avgör hur kyrkan ska styras kommande mandatperiod.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om budgetfrågor.

Kyrkoråd
Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder cirka en gång per månad. Där ingår även kyrkoherden. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkogårds-, arbets- och fastighetsutskott
I kyrkogårds-, arbets- och fastighetsutskottet bereds ärenden till kyrkorådet. Kyrkogårdsutskottet ansvarar för frågor som rör församlingens begravningsplatser, arbetsutskottet för förvaltningsfrågor och fastighetsutskottet ansvarar för frågor gällande församlingens olika fastigheter.

___________________
 

Ledningsgrupp
Regina Piscator - Kyrkoherde 
054-51 24 22, E-post till Regina Piscator
Camilla Svärdh - Ekonomichef 
054-51 24 07, E-post till Camilla Svärdh
Milena Andersson - Kyrkogårdschef
054-51 24 10, E-post till Milena Andersson

Kyrkorådets ordinarie ledamöter
Bo Öster (s), ordförande,
073-932 19 95, E-post till Bo Öster
Erik Gustafsson (s)
Louise Tikkanen (s)
Gunnar Törnqvist (s)
Hans Bolin (s)
Ann-Charlotte Eskel (s)
Jan Wahlberg (ba)
Anders Westerlind (ba)
Agneta Gottlow Pettersson (kr)

Se kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda

Kontakt Hammarö församling

Besöksadress
Församlingsexpedition, Bruksgatan 1, 663 30 Skoghall

Postadress
Box 47, 663 21 Skoghall

E-post
E-post till Hammarö församling

Telefon
054-51 24 00

Ordinarie telefon- och öppettider församlingsexpeditionen 
Mån-fre kl. 10-12 samt  mån, tis, tors, fre kl. 13-14.30.

Kyrkoherde
Regina Piscator, 054-51 24 22, E-post till Regina Piscator

Prenumerera
Prenumerera via e-post eller brev på månadens gudstjänster och arrangemang. Gå till formulär.

Bli medlem i svenska kyrkan