Meny

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad. Där ingår även kyrkoherden. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkorådets protokoll