Foto: Andreas Ekängen

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad. Där ingår även kyrkoherden. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkorådets protokoll 2024

Kyrkorådets protokoll 2023

Kyrkorådets protokoll 2022

Kyrkorådets protokoll 2021

Kyrkorådets protokoll 2020

Kyrkorådets protokoll 2019

Kyrkorådets protokoll 2018

Kyrkorådets protokoll 2017

Kyrkorådets protokoll 2016

Kyrkorådets protokoll 2015

Kyrkorådets protokoll 2014

Kyrkorådets protokoll 2013

Kyrkorådets protokoll 2012

Kyrkorådets protokoll 2011