Foto: Johanna Hedström

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningen i Hammarö församling. Här får du hjälp med frågor som rör gravsättning och kyrkogård.

Svenska kyrkan huvudman

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet (förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman). Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Vid dödsfall kan du vända dig till en begravningsbyrå, till pastorsexpeditionen eller till någon av församlingens präster för råd och hjälp.

Norra kyrkogården

Kyrkogården är belägen vid Hammarö kyrka och innefattar kistgravar och urngravar. Ett flertal stora gravar präglar området liksom närheten till kyrkan. Efter vägen till Sockenstugan och hembygdsgården, fd klockargården, passerar man Stigluckan och Milleniumstigen. Den färdigställdes av barn i årskurs 3 i samband med tusenårsskiftet under ledning av konstnärerna Monica Eliasson och Annika Eriksdotter.

Västra kyrkogården

Kyrkogården är belägen på vänster sida vägen mot Hammars udde och består av kistgravar och urngravar samt urngravområdet "Björken". På denna kyrkogård sker de flesta av dagens gravsättningar. Läs mer om kvartersbestämmelserna på "Björken".

Södra kyrkogården

Kyrkogården är belägen intill villasamhället Lövnäs i vacker tallskog. Det finns kistgravar och urngravar samt urngravsområdet "Tallen". I bortre delen av kyrkogården är rest ett stort träkors. Läs mer om kvartersbestämmelserna på "Tallen".

Foto: Regina Piscator
Nya askgravlunden på Södra kyrkogården.
Nya askgravlunden på Södra kyrkogården Foto: Martin Jansson
Foto: Lena Dehlin

Minneslunden

Minneslunden är ett anonymt gravskick där de anhöriga inte är med vid gravsättningen. Man har inte kännedom var inom området gravsättningen skett. Utsikten över Vänern är en fin plats att slå sig ner för stillhet.

Vad får du göra?

På kist- och urngravar får du plantera, sätta lösa blommor i vas, tända ljus och lyktor. I Tallen och Björken får du sätta blommor i vas, ha lykta och krans. I minneslunden får du sätta blommor i vas och tända ljus på smyckningsplatsen.

Övrigt

I våra kyrkor finns bårtäcke som kostnadsfritt utlånas i samband med begravningsgudstjänst i respektive kyrka. Läs mer om Hammarö församlings kyrkor.

Alla boende i Sverige betalar begravningsavgift via sin skattsedel. Följande kostnader täcks av begravningsavgiften:

  • Gravplats för kista
  • Gravsättning av kista, urna eller aska
  • Kremation
  • Urna
  • Rum för avsked och förvaring av den döde i väntan på begravning
  • Lokal för begravning inkl vaktmästare
  • Transporter från bårhus till lokal för begravning och krematorium Om man dessutom betalar församlingsavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning


Kvalitetssäkring begravningsverksamhet

Filer för nedladdning:

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Ett gravljus i glasbehållare som spruckit av hettan och orsakat brand på graven

TÄNK PÅ BRANDRISKEN

Farliga gravljus gör att kyrkogårdsarbetare får släcka bränder. För allas trygghet och trevnad är det viktigt att tänka till i valet av gravljus.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn 054-51 24 10

Adress
Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Kyrkogårdschef
Milena Andersson
054-51 24 10 och 054-51 24 11
E-post Milena Andersson
E-post Kyrkogårdsförvaltningen

Arbetsledare, administratör
Anki Svensson
Tel: 054–51 24 10
E-post Anki Svensson
E-post Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om kyrkogårdsförvaltning, kontakta gärna oss