Foto: Lena Dehlin

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Kyrkofullmäktige väljs genom kyrkovalet var fjärde år. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om budgetfrågor.

Kyrkofullmäktiges protokoll 2024

Kyrkofullmäktiges protokoll 2023

Kyrkofullmäktiges protokoll 2022

Kyrkofullmäktiges protokoll 2021

Kyrkofullmäktiges protokoll 2020

Kyrkofullmäktiges protokoll 2019

Kyrkofullmäktiges protokoll 2018

Kyrkofullmäktiges protokoll 2017

Kyrkofullmäktiges protokoll 2016

Kyrkofullmäktiges protokoll 2015

Kyrkofullmäktiges protokoll 2014

Kyrkofullmäktiges protokoll 2013

Kyrkofullmäktiges protokoll 2012

Kyrkofullmäktiges protokoll 2011