Meny

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Kyrkofullmäktige väljs genom kyrkovalet var fjärde år. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om budgetfrågor.

Kyrkofullmäktiges protokoll