Hammarö församling

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon: +46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Höjning av arrendeavgifter

Höjning av arrendeavgifter

I dagsläget har församlingen beslutat om en höjning av arrendeavgifterna (information kring detta utskickat till berörda parter 2011). Höjningen slår igenom 2015 och kommer därför i god tid sägas upp för omförhandling. Uppsägningarna beräknas skickas ut under vintern 2014 och för de arrendatorer som vill förhandla om avgifterna görs detta i arrendenämnden under 2014.  

Varför höjning?

Församlingens arrenden faller inte inom de grundläggande uppgifterna och man bör därmed agera i likhet med andra fastighetsaktörer på marknaden. Det är därför rimligt att Hammarö församling, liksom andra jordägare, kan anpassa avgifterna till en mer marknadsmässig nivå. Avgifterna höjdes senast 1995 och priserna på fritidshus betingar idag ett övervärde till följd av de låga avgifterna.  

Hur går det till?

Under vintern 2014 beräknas uppsägningen av samtliga avtal göras för att kunna omförhandlas. Information kommer löpande skickas ut/publiceras på hemsidan och vi kommer också att kalla till ett informationsmöte. Vi har anlitat en fastighetsjurist för att hjälpa oss i hanteringen av processen för att den ska bli så kvalitativ och enkel som möjligt. För de som inte vill skriva på det nya avtalet kommer förhandling/medling ske i arrendenämnden. Avgiften kan där justeras både uppåt och nedåt till det nämnden anser vara en skälig avgift.      

De nya avtalen

Den största skillnaden med de nya avtalen som ska skrivas är att en tomtplats är markerad på en bilagd karta. Det framgår då vilken mark som församlingen upplåter till respektive arrendator. Tomtplatsen får ej inkräkta på allemansrätten och ger inte per automatik någon byggrätt eller andra rättigheter utan reglerar endast vilken mark som upplåts. I övrigt är avtalsmallen genomgången av fastighetsjurist och godkänd av sommarstugeföreningen/förhandlingsgruppen.

Kontakt arrenden

Frågor kring avtal, arrendeprocess eller övriga arrendefrågor hanteras av Camilla Svärdh, 054-51 24 07, E-post till Camilla Svärdh