Meny

Gravskötsel och gravrätt

Grundskötsel
I grundskötseln på kyrkogården ingår;
- Trimning/klippning av gräs runt gravvård/rabbat
- Vår- och höststädning
- Byte av jord utförs i början av juni
- Rensning av planteringslåda/rabatt
- Vattning och gödsling
- Snittblommor avlägsnas
- Rensning och krattning av grusgrav
- Allmän tillsyn

Ettårsskötsel
625:-/år. Avtalet löper år från år så länge betalning inkommer.

Flerårsskötsel
3 årsavtal kan tecknas.

Du kan också komplettera skötselavtalet med:
- Vårplantering (planteras i april/maj) från 105:-
- Sommarplantering (planteras i början av juni) från 135:-
- Höstplantering (planteras i september/oktober) från 110:-

Övriga priser:

Krans 140:-

Gravljus 60:-

Snittblommor 200:-/bukett 

 

Tvätt av gravsten 500:-

Tvätt av ramgrav 800:-

Tvätt av tillägssten 300:-

 

Målning av text

Polerad yta 33:-/ tecken

Grov yta 47:-/ tecken

Förgyllning polerad yta 55:-

Förgyllning grov yta 70:-


Gravrätt

Vid gravsättning är det alltid 25 års fri gravrätt. Detta kallas för upplåtelsetid. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Förnya gravrätt 

När 25 år har gått och om ingen ny gravsättning skett - kan man förnya gravrätten med 25 år. I Hammarö församling tas ingen avgift ut för förnyelse av gravrätt.

Förlänga gravrätt

Om en ny gravsättning sker innan de förra 25 åren gått så förlänger man gravrätten med ytterligare 25 år.

 

 

 

 

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn 054-51 24 10

Adress

Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Kyrkogårdsföreståndare
Milena Andersson
054-51 24 10 och 054-51 24 11
E-post Milena Andersson/Kyrkogårdsförvaltningen

Folder gravskötsel och gravrätt