Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon:+46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel och gravrätt

Grundskötsel
I grundskötseln på kyrkogården ingår vårstädning, klippning av gräs runt gravanordning, ogräsrensning i ev. grusyta. Skötsel av plantering, borttagning av vissna blommor ur vaser. Klippning av häck inom gravplatsen, höststädning och borttagning av vinterdekorationer.

Ettårsskötsel
600:-/år. Avtalet löper år från år så länge betalning inkommer.

Flerårsskötsel
3 årsavtal kan tecknas. Du kan också komplettera skötselavtalet med:
Vårplantering (planteras i april/maj) från 100:-
Sommarplantering (planteras i början av juni) från 130:-
Höstplantering (planteras i september/oktober) från 105:-

Övriga priser
Krans 130:-
Grandekoration 150:-
Gravljus 40:-
Snittblommor 150:-/bukett
Tvättning av gravvård 400:-
Tvättning av extra gravvård 250:-

Gravrätt
Vid gravsättning är det alltid 25 års fri gravrätt. Detta kallas för upplåtelsetid. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Förnya gravrätt
När 25 år har gått och om ingen ny gravsättning skett - kan man förnya gravrätten med 25 år. I Hammarö församling tas ingen avgift ut för förnyelse av gravrätt.

Förlänga gravrätt
Om en ny gravsättning sker innan de förra 25 åren gått så förlänger man gravrätten med ytterligare 25 år.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn 054-51 24 10

Adress

Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Kyrkogårdsföreståndare
Milena Andersson
054-51 24 10 och 054-51 24 11
E-post Milena Andersson/Kyrkogårdsförvaltningen

Folder gravskötsel och gravrätt