Foto: Pixabay

Gravskötsel och gravrätt

Hammarö församlings kyrkogårdar

Grundskötsel
I grundskötseln på kyrkogården ingår;
- Trimning/klippning av gräs runt gravvård/rabatt
- Vår- och höststädning
- Byte av jord utförs i början av juni
- Rensning av planteringslåda/rabatt
- Vattning och gödsling
- Snittblommor avlägsnas
- Rensning och krattning av grusgrav
- Allmän tillsyn

Ettårsskötsel
670 kr /år. Avtalet löper år från år så länge betalning inkommer.

Flerårsskötsel
3 årsavtal kan tecknas.

Du kan också komplettera skötselavtalet med:
- Vårplantering (planteras i april/maj) från 112 kr
- Sommarplantering (planteras i början av juni) från 145 kr
- Höstplantering (planteras i september/oktober) från 119 kr

Övriga priser:

Krans 150 kr
Snittblommor 235 kr /bukett 
Gravljus skötselkund   65 kr
Gravljus inkl. tändning - ej kund 80 kr

Vattning / säsong   321 kr
Jordbyte låda eller rabatt  374 kr
Montering av privat blomlåda 300 kr

Tvätt av gravsten 536 kr
Tvätt av gravsten & stenram 857 kr
Tvätt av tillägssten 321 kr

Timarbetstid    450 kr
Timarbetstid med maskin  782 kr

Målning av text

Polerad yta 35 kr / tecken
Grov yta 50 kr / tecken
Förgyllning polerad yta 59 kr
Förgyllning grov yta 75 kr

Gravrätt

Vid gravsättning är det alltid 25 års fri gravrätt. Detta kallas för upplåtelsetid. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Förnya gravrätt 

När 25 år har gått och om ingen ny gravsättning skett - kan man förnya gravrätten med 25 år. I Hammarö församling tas ingen avgift ut för förnyelse av gravrätt.

Förlänga gravrätt

Om en ny gravsättning sker innan de förra 25 åren gått så förlänger man gravrätten med ytterligare 25 år.

 

Info och priser uppdaterade 25 februari 2022

 

 

 

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Tfn 054-51 24 10

Adress
Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Kyrkogårdschef
Milena Andersson
054-51 24 10 och 054-51 24 11
E-post Milena Andersson
E-post Kyrkogårdsförvaltningen

Arbetsledare, administratör
Anki Svensson
Tel: 054–51 24 10
E-post Anki Svensson
E-post Kyrkogårdsförvaltningen

Folder gravskötsel och gravrätt