Meny

Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter för Hammarö församlings kyrkofullmäktige 2018-2021.

Ordförande

Gunnar Törnqvist (S), 070-28 201 30, 054-52 56 50, E-post till Gunnar Törnqvist

Vice ordförande, Therese Gunnarsson (S), 070-481 28 96, E-post till Therese Gunnarsson

Ledamöter 

Anders Ahl (SD), 070-928 77 74, 054-52 57 52, E-post till Anders Ahl

Leif Bergman, 072-325 23 36, 054-51 94 50, E-post till Leif Bergman

Anita Bergström, 073-953 08 78, E-post till Anita Bergström

Hans Bohlin (S), 070-631 03 29, E-post till Hans Bohlin

Marianne Carlsson (KR), 070-255 52 03, E-post till Marianne Carlsson

Ann-Charlotte Eskel (S), 070-522 02 01, E-post till Ann-Charlotte Eskel

Lars-Erik Gustafsson (BA), 070-336 06 78, E-post till Lars-Erik Gustafsson

Erik Gustavsson (S), 070-770 40 41, 054-51 03 25, E-post till Erik Gustavsson

Ivan Gustavsson (S), 070-559 26 68, E-post till Ivan Gustavsson

Tommy Hartman (S), 070-877 66 10, E-post till Tommy Hartman

Anette Henriksson (POSK), 073-811 85 85, E-post till Anette Henriksson

Margareta Ivarsson (C), 070-676 06 11, E-post till Margareta Ivarsson

Jan Jansson (S), 070-213 0 6 76, E-post till Jan Jansson

Lars Gösta Johansson, 070-573 0880, 054-52 40 22, E-post till Lars Gösta Johansson

Ann-Marie Larsson (S), 073-061 39 86, E-post till Ann-Marie Larsson

Hanna Larsson (SD), 070-288 29 65, E-post till Hanna Larsson

Staffan Larsson (POSK), 070-214 85 29, 054-52 13 26, E-post till Staffan Larsson

Katarina Bergman Mjöberg (S), 070-532 19 84, E-post till Katarina Bergman Mjöberg

Maria Westin Nilsson (BA), 070-821 01 59, 054-21 00 59, E-post till Maria Westin Nilsson

Birgitta Merry Persson, 070-278 84 21, 054-52 12 22, E-post till Birgitta Merry Persson

Agneta Gottlow-Pettersson (KR), 070-155 34 78, 054-52 41 36, E-post till Agneta Gottlow-Pettersson

Alexander Romanov (S), 072-718 62 20, E-post till Alexander Romanov

Eva Sjöberg (C), 070-567 43 74, E-post till Eva Sjöberg

Louise Tikkanen (S), 076- 875 05 70, E-post till Louise Tikkanen

Jan Wahlberg (BA), 073-521 30 38, 070-245 84 30,  E-post till Jan Wahlberg

Anders Westerlind (BA), 070-323 88 46, E-post till Anders Westerlind

Ingrid Zetterström (S), 070-914 74 12, E-post till Ingrid Zetterström

Bo Öster (S), 073-932 19 95, E-post till Bo Öster

Ersättare

Per-Erik Bengtsson (SD), 054-202 62 00

Torsten Bill (BA), 070-668 06 30, E-post till Torsten Bill

Dan Eriksson (C), 070-314 08 43, E-post till Dan Eriksson

Solweig Gard (S), 070-542 50 32, 054-51 99 78, E-post till Solweig Gard

Anita Gustafsson, E-post till Anita Gustafsson

Erik Gustavsson (S), 070-636 04 91, E-post till Erik Gustavsson

Andreas Hellgren, 070-360 59 83

Berit Hellholm (KR), 054-52 37 07, E-post till Berit Hellholm

Bernt Olof Karlsson (SD), 070-521 26 39, E-post till Bernt Olof Karlsson

Linda Lindh (S), 076-805 93 00, E-post till Linda Lindh

Bengt Gustav Alvar Persson (S), 070-514 20 66, 054-51 32 63, E-post till Bengt Gustav Alvar Persson

John Reinhold Pettersson (KR), 070-485 88 40, 054-52 41 36, E-post till John R Pettersson

Ulla-Britt Svensson, 054-51 31 67

Solveig Svensson, E-post till Solveig Svensson