Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter för Hammarö församlings kyrkofullmäktige 2022-2025.

Ordförande

Bo Öster (S), 070-220 36 55,  bo.oster48@outlook.com

1:a vice ordförande, Mikaela Larsson (S), 070-210 85 62, mikaela.jansson@svenskakyrkan.se

2:a vice ordförande, Staffan Larsson (POSK), 070-214 85 29, E-post till staffanlarsson1966@gmail.com

Ledamöter 

Lina Ahl, 070-759 45 63, linaahl83@gmail.com

Kjell Bergström, 070-402 47 08,  kjell.bergstro22@bredband.net

Torsten Bill, 070-668 06 30, bill.torsten@gmail.com

Jan Bohman, 070-947 25 35,jan@techwab.se

Torsten Born, 070-814 04 97, thorstenborn@gmail.com

Dan Eriksson, 070-314 08 43, daneegus@gmail.com

Marianne Carlsson, 070-255 52 03, marianne.carlsson@hammaro.se

Ann-Charlotte Eskel, 070-522 02 01, ellert.eskel@hotmail.com

Erik Gustafsson, 070-770 40 41 erik.br.gustafsson@telia.com

Andreas Hellgren 070-360 59 83, v.takene@gmail.com

Ann-Marie Larsson, 073-061 39 86, annmarie.larsson1955@gmail.com

Linda Lindh, 076-805 93 00, techniclinda@gmail.com

Lennart Lämgren, 070-640 14 83, lars.lennart_lamgren@gmail.com

Jesper Malgerud 076-813 77 05, jesperm96@gmail.com

Katarina Bergman Mjöberg, 070-532 19 84, katarina.bergman.mjoberg@karlstad.se

Svante Nylund, 070-540 70 17, svante.fredstrom@gmail.com

Birgitta Merry Persson, 070-278 84 21 hissjo@hotmail.com

Alexander Romanov, 072-718 62 20, alexander.r58@telia.com

Ann-Cathrine Sundberg, 070-172 56 98 ac.sundberg@hotmail.com

Gunnar Törnkvist, 070-282 01 30, gunnar.tornqvist@hammaro.se

Jan Wahlberg, 073-521 30 38, 070-245 84 30,  jan.h.wahlberg@gmail.com

Therese Wall, 070-481 28 96, therese.gunnarsson@hammaro.se

Ersättare

Leif Bergman, 072-325 23 36, leif.hammaro@gmail.com

Solweig Gard, 070-542 50 32, solweig.gard@hammaro.se

Inga-Lill Gunnarsson, 070-974 41 72, ingalill.gunnarsson@gmail.com

Lars Erik Gustavsson, 070-336 06 78, gu.anita@telia.com

Tommy Hartman, 070-877 66 10, lars.tomm.hartman@gmail.com

Jan Jansson, 070-213 06 76, janjansson1955@gmail.com

Elisabeth Johansson, 070-623 89 08, lizajohansson@live.se

Lars Gösta Johansson, 070-573 08 80, larsgostaj@gmail.com

Lillemor Larsson, 070-326 32 38, lillemor.larsson@hammaro.se

Solveig Svensson, 073-801 10 84, solveig.svensson47@outlook.com

Anna-Karin Wincentsson, 070-553 45 97, a-k.wincentsson@hotmail.com 

Ingrid Zetterström, 070-914 74 12, marrholmen@telia.com

Mathias Wiker, 073-059 65 28