Meny

Historik

Hammarö församling innehar ett hundratal arrenden. Här finner du en kortfattad historisk presentation.

Hammarö församling innehar ett hundratal arrenden fördelat på öarna Trumman, Märrholmen, Grimmen, Östra och Västra Långholmen, Bröstgårdsholmarna, Bryggholmen, Björkholmen, Notskär, Kattholmarna, Lindön, Timmerökojan samt V:a Klubben.

Bakgrunden till fastighetsinnehavet härrör sig ifrån 1300-talet då kung Magnus Eriksson år 1350 skänker 34 st holmar till underhåll av Hammarö kyrka. År 1457 säljs Östra och Västra Säterholmarna till Skara domkapitel för att betala konstnären som smyckat Hammarö kyrka med målningar.

I mitten av 1700-talet avträdde församlingen fyra holmar (Näbben, Milholmen, Näthall och Gäddholmen eller Torrön), som numera ägs av Hammarö kommun.

Vid sockenstämman i januari 1808 framlades förslag att sälja åtta av kyrkans holmar. Förslaget avslogs med stor majoritet och holmarna har sedan dess förblivit i församlingens ägo. 

När Mölnbacka Bolag (sedermera ingående i Uddeholmsbolaget) i 1861 behövde vattenrätt för sin timmerflottning, betalades för tio års arrende den furstliga summan av 1.000 riksdaler årligen.