Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Skogåsvägen 3, 66330 SKOGHALL Postadress: Box 47, 66321 SKOGHALL Telefon:+46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arrenden

Hammarö församling innehar ett hundratal arrenden.

Hammarö församling innehar ett hundratal arrenden fördelat på öarna Trumman, Märrholmen, Grimmen, Östra och Västra Långholmen, Bröstgårdsholmarna, Bryggholmen, Björkholmen, Notskär, Kattholmarna, Lindön, Timmerökojan samt V:a Klubben. Bakgrunden till fastighetsinnehavet härrör sig ifrån 1300-talet då kung Magnus Eriksson år 1350 skänker 34 st holmar till underhåll av Hammarö kyrka. År 1457 säljs Östra och Västra Säterholmarna till Skara domkapitel för att betala konstnären som smyckat Hammarö kyrka med målningar.

I mitten av 1700-talet går kyrkan miste om 4 holmar (Näbben, Milholmen, Näthall och Gäddholmen eller Torrön) på grund av bristande tillsyn från kyrkans sida. År 1808 framlades förslag att sälja kyrkans holmar. Förslaget avslogs och de 13 holmarna har sedan dess förblivit i församlingens ägo. 

Kontakt arrenden

Frågor kring avtal, arrendeprocess eller övriga arrendefrågor hanteras av Ida Dübeck, 054-51 24 07, E-post till Ida Dübeck

Information, ärendehantering och kontaktuppgifter under sommaren

Följande gäller för arrendatorer i Hammarö församling:

  • Ny- till eller ombyggnad – ta alltid kontakt med kommunen, även om det gäller att sätta upp en friggebod. Kommunen kan behöva ge strandskyddsdispens om boden exempelvis är tänkt att stå närmare strandlinjen än huvudbyggnaden. Även om inte bygglov behöver sökas bör man göra en bygganmälan till kommunen.
    Sök alltid tillstånd hos fastighetsägaren (Hammarö församling). Detta är reglerat i arrendeavtalet och kan annars komma att ses som avtalsbrott och i värsta fall leda till uppsägning av avtalet.
  • Nedtagning av träd – fastighetsägaren är behjälplig i nedtagning av träd som utgör fara eller står för nära en byggnad. Nedtagning av träd får aldrig ske utan fastighetsägarens tillstånd.
  • Eldning – observera att det är förbjudet att elda på klippor. 

Arrendeärenden som rör ny- till eller ombyggnad kan under perioden 15/7 till och med 9/8 hanteras först den 12 augusti.

Vid brådskande ärenden av akut karaktär, kontakta expeditionen på 054-51 24 00.

Med vänlig hälsning
/ Birgitta Hed