Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne Besöksadress: Prästgårdsgatan 5, 82632 Söderhamn Postadress: BOX 10, 82621 SÖDERHAMN Telefon: +46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Katekumenat - Vuxen väg till tro

Vuxen väg till tro i katekumenatets form handlar om hur församlingen vill möta vuxna sökare som önskar finna en andlig förankring och på ett förutsättningslöst sätt diskutera livsfrågor och kyrkans tro.


Vad är katekumenat?

Katekumenat  är ett grekiskt ord som kan översättas med att vägleda eller undervisa.
Den som är katekumen är alltså den som tar emot vägledning.
Många som är döpta som barn har under åren tappat kontakten med kyrkan. I katekumenatet ges den som är vuxen möjlighet att i samtalets form återknyta kontakten med kyrkan och tron.
Det finns de som är döpta, men inte konfirmerade och vill konfirmeras som vuxna.
Andra är inte döpta men vill bli det i ett senare skede av livet. Katekumenatet som metod tilltalar många vuxna, eftersom varje människa får bidra med sina erfarenheter.
Grundhållningen är att varje människa som kommer är en Guds gåva till församlingen. 

Hur…

I katekumenatet ses varje sökare som en gåva till församlingen, och du kan vara både döpt och odöpt. Som döpt får du möjlighet att förnya ditt doplöfte, som odöpt kan en vandring i katekumenatet leda fram till dop.

Katekumenatets väg Bild: Christina Hedin

Katekumenatet är en väg in i kyrkans gemenskap och tro och har en grundstruktur i fyra steg. Katekumensatsgruppen ger sig ut på en ”upptäcktsresa” tillsammans.
Gruppen består av deltagare, följeslagare och en samtalsledare.

Resan stannar till vid fyra milstolpar i form av gudstjänster på vägen.

  • VÄLKOMMNANDE         
  • LÄRANDE OCH VÄXANDE         
  • FÖRDJUPNING         
  • SÄNDNING

Samtal, delande och växande i tro

Gruppens samtal grundar sig på deltagarnas egna frågor, det finns inget färdigt kursmaterial. I gruppen har var och en möjligheten och rätten att ställa frågor och söka svar på dem tillsammans med de andra i gruppen. Gudstjänstfirande tillsammans i olika former är en viktig del i katekumenatsgruppens ”resa”. 

 

 

Anmälan


Är du intresserad av att vara med?  

Vi börjar en ny grupp i september.
Vi rekomenderar alla som är intresserade att vara med på någon av 
Informationsträffarna.

Vi startar nästa grupp:
Torsdag den 21 september i Mariagården kl. 18.30

 Har du frågor eller vill anmäla dig hör av dig till Christina Hedin

Du kan också anmäla dig är på hemsidan eller till pastorsexpeditionen 0270-42 65 00.

Anmälan till Katekumenatsgrupp