Illustration över de nya kyrkfönstren
Foto: Julie Kristoffersen

Nya kyrkfönster

Per Vigelands fönster från 1945 krossades i bombattentatet den 22 juli 2011. De fyra fönstren har nu fått nya motiv, designade av Rigmor Bové och producerade av Tone Stensrud, Norsk Kunstglass.

Nya kyrkfönster

Helgen den 8-9 november 2014 invigdes de nya kyrkfönstren i Margaretakyrkan med folkmässan "Himmelen Inom" av Anders Nyberg. Medverkade gjorde bland andra Margaretakyrkans Kammarkör, solister, instrumentalensemble, Karlstad stifts biskop Esbjörn Hagberg med flera.

Vid buffén på lördagen hölls många intressanta tal, bland andra av arkitekt Mattias Ekman och konstnärinnan Rigmor Bové. Utdrag ur deras tal finns länkat till här till höger.

Konstnärinnan till de nya fönstren, Rigmor Bové, har valt att utgå från Psaltarens åttonde psalm. En bit in i psaltarpsalmen står det:

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en Gud, med ära och härlighet krönte du honom.

Psalmens författare har slagits av häpnad över både rymdens och människans storhet. Tänk att Gud, den ofantliga himlarymdens skapare, låtit den lilla bräckliga människan få ansvar att förvalta skapelsen? Så reflekterar författaren, och fortsätter psalmen med att uttrycka glädje över Guds tilltro till människans möjligheter. Men värdet på människan utgår inte från vilken möjlighet den enskilde människan har, utan att varje människa är sedd och ”tänkt av Gud” och att Gud har omsorg om varje enskild. Det uttrycker psaltarpsalmen. 

Historia
Fönstren som Lars Israel Wahlman designade och som fanns när kyrkan invigdes 1925 hade olikfärgade, blyinfattade glas, men inga motiv. Wahlmans intention var att "Kyrkan skall inte utestängas från världen och världen skall inte utestängas från kyrka". Dessa fönster släppte därför in en hel del ljus i kyrkorummet. Tyvärr har vi inga bilder på dem.

Fyra av fönstren som krossades i bombattentatet hade bibliska motiv med bland annat barn och bröd, se nedan. De lämnades som en tackgåva till församlingen efter kriget. De var en påminnelse om en svensk-norsk historia från andra världskriget där Margaretakyrkan hade en viktig roll. Det femte och främsta fönstret var Wahlmans originalfönster.

 

Fakta om de nya fönstren: 

Glasyta:
Det är fyra fönster som är 1,2 meter breda och 7,2 meter höga, samt ett fönster som är något mindre. Tillsammans täcker de 43,2 kvadratmeter glas.

Teknik:
Glasfönstren är tillverkade i en limteknik. Konstglaset er limmat på en 4 mm härdat optiwhite glas, med 3-komponent silikon. I optiwhite-glas har man avlägsnat järnet i glaset. Det gör glaset nästintill genomskinligt och saknar den grönaktiga ton som mycket annat glas har.

Var är glaset blåst och tillverkat? Konstglaset är munblåst äkta antikglas från Lamberts i Tyskland och Saint Just i Frankrike.

Företag som varit inblandade i fönsterarbetet:
Glassmålerierna är levererade av Norsk Kunstglass. Autogen AS har gjort järnramarna. Kreativ Bygg AS har gjort träramarna. 

Församlingens kyrkoråd vill rikta ett stort tack till alla som bidragit i arbetet kring våra kyrkfönster:

Stort tack till alla engagerade församlingsmedlemmar och församlingens anställda, Rigmor Bové, Tone Stensrud och Norsk Kunstglass med alla sina underleverantörer, försäkringsbolaget Codan (Peter Kolby), Sune Nordgren, Hans-Jacob Hansteen, Kay Maria Germeten, Solveig Kommendantvold m. fl.

Dagarna efter explosionen 2011 gjordes viktiga insatser av bland annat Karin och Øyvind Trydal och Kristina Arntyr. Till alla dessa och flera icke nämnda – ett stort tack!