Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur Svenska kyrkan i Boden tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

I egenskap av begravningsombud och länsstyrelsens förlängda arm har jag till uppgift att granska hur Bodens pastorat tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. Det sker främst genom att jag deltar på pastoratets sammanträden där frågor om begravningsverksamheten behandlas. Pastoratet har att säkerställa att begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten är lika för alla även för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Har du några frågor till mig om begravningsverksamheten kan du skicka e-post till: eivy.blomdahl@boden.se eller ringa mig på tfn: 070-215 60 57.