Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan – en samhällsaktör

Inspirerande av den kristna tron vill Svenska kyrkan vara en engagerad aktör i samhället. Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans.

När människovärdet eller skapelsen hotas har vi en skyldighet att protestera och agera. Detta gör vi oavsett regering eller politisk färg. Kopplingen mellan det kristna budskapet och engagemanget för demokrati- och rättvisefrågor är stark, något som bekräftas av att kyrkor världen över engagerar sig i dessa frågor.

Svenska kyrkan samverkar med andra aktörer i civilsamhället i Sverige och Europa kring frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och social sammanhållning.

På Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats kan du läsa om vad andra trosbaserade aktörer i Sverige säger om EU-valet.

Andra aktörer som engagerar sig inför EU-valet

Flera av aktörerna är ekumeniska aktörer. Kyrkor och trosbaserade aktörer har en viktig röst i dessa frågor och är engagerade.

  • Conference on European Churches (CEC) är en sammanslutning av 114 kyrkor från ortodoxa, protestantiska och anglikanska traditioner som arbetar i Europa och gentemot Europa kring dialog och påverkan. De har, tillsammans med Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) tagit fram Europe: It’s OUR future – Church Action in the 2019 European Parliament elections för att uppmuntra kyrkor att engagera sig I processen kring valet. Läs mer om CEC:s arbete inför EU-valet
  • Eurodiaconia är ett europeiskt, ekumeniskt nätverk där Svenska kyrkan är medlem. Nu ska Eurodiaconia kraftsamla inför EU-parlamentsvalet för att få fler att rösta. Speciell målgrupp i kampanjen är 18-25-åringar.
  • Sveriges kristna råd (SKR): Den 3–5 april skedde de ekumeniska nätverksdagarna för migrations- och integrationsfrågor i Immanuelskyrkan i Stockholm. På programmet står bland annat panelsamtal med riksdagspartiernas kandidater till EU-valet Läs mer på SKR:s webbplats
  • Congord Sverige samlar 67 organisationer, däribland Act Svenska kyrkan, som tillsammans granskar och påverkar den globala utvecklings- och utvecklingspolitiken. Inför EU-valet har de bland annat tagit fram underlaget EU:s roll i världen om vilka viktiga globala frågor som står på spel under kommande mandatperiod i EU-parlamentet. Den 3 maj arrangeras en politikerdebatt om EU:s roll i världen.