Superviktiga samtal

Tillsammans utforskar vi vår syn på tillvaron utifrån teman i boken ”Hela livet” av Anders Rosengren.

Samtalen är öppna för alla – kom på de kvällar som intresserar dig. Vi börjar varje kväll med Stilla mässa i Svedala kyrka kl 18.

Svedala församlingshem I Onsdagar 18.45-20.15 I Enkel kvällsfika

  • 18 jan: Tema Stress
  • 1 feb: Tema Vanans makt
  • 15 feb: Tema Livsrytm
  • 8 mars: Tema Acceptans
  • 22 mars: Tema Ensamhet
  • 5 april: Tema Tilltro

Ingen anmälan. För mer information – kontakta Stefan eller Louise.

louise.wetterlund@svenskakyrkan.se, tfn. 040-40 65 90
stefan.kamensky@svenskakyrkan.se, tfn. 040-40 65 87