Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svedala församling Besöks- och postadress: Malmövägen 4, 23339 Svedala Telefon: +46(40)406580 E-post till Svedala församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Som regel firas huvudgudstjänst i Svedala kyrka varje söndag kl. 11.00. Under sommaren sker dock sammanlysningar med övriga kyrkor. Börringe kyrka har huvudgudstjänst en gång per månad. Törringes och V Kärrstorps kyrka har huvudgudstjänst varannan månad.

SEPTEMBER
________________________________________


Söndagen den 2 september - Fjortonde sönd e trefaldighet
11.00 Svedala. Mässa
Präst Louise Wetterlund

17.00 Västra Kärrstorp. Mässa
Präst Louise Wetterlund


Söndagen den 9 september - Femtonde sönd e trefaldighet
11.00 Svedala
Präst Lars Johansson

 
Söndagen den 16 september - Sextonde sönd e trefaldighet
11.00 Svedala. Mässa
Präst Marie Wollin
 

Söndagen den 23 september - Sjuttonde sönd e trefaldighet
11.00 Törringe. Mässa
Präster Louise Wetterlund & Marie Wollin


Söndagen den 30 september - Den helige Mikaels dag
11.00 Svedala
Präst Johanna Hardefors

17.00 Börringe. Mässa
Präst Johanna Hardefors

OKTOBER
________________________________________  


Söndagen den 7 oktober - Nittonde sönd e trefaldighet
11.00 Svedala. Mässa
Präst Lars Johansson


Söndagen den 14 oktober - Tacksägelsedagen
11.00 Svedala. Familjegudstjänst. Änglakören medverkar
Präst Marie Wollin

15.00 Börringe. OBS! Börringekloster. Samling vid stora P-platsen. Fika efteråt. Solist
Präst Louise Wetterlund

17.00 Västra Kärrstorp. Efter gudstjänsten är det soppa i församlingshemmet
Präst Louise Wetterlund


Söndagen den 21 oktober - Tjugoförsta sönd e trefaldighet
14.00 Svedala. Seniordagen. Carpe Diem medverkar. Efter gudstjänsten serveras kaffe och tårta i församlingshemmet. Anmälan senast 12 okt. 40 65 80
Präst Louise Wetterlund

Söndagen den 28 oktober - Tjugoandra sönd e trefaldighet
11.00 Svedala. Jazzmässan "A Little Jazz Mass". Vox Cantata medverkar m.fl.
Präst Johanna Hardefors

veckogudstjänster

...på morgonen

Varannan tisdag (jämna veckor) firas veckomässa i Svedala kyrka kl. 8.30. Ingång sker via sakristian. Observera att uppehåll sker under juni-augusti, samt vecka 52.
Efter mässan kan den som vill fika efteråt under en halvtimmestid.

...på förmiddagen

Två fredagar per termin firas barngudstjänst i Svedala kyrka kl. 10.00.

...på kvällen

Varje onsdag firas Stilla mässa i Svedala kyrka i norra korsarmen kl. 18.00.

Näramässa är ett alternativ för dig med ungdomligt sinne - andra torsdagen i månaden kl. 19.00 i Svedala kyrka (februari - maj, september - april).