Gudstjänst

Fr.o.m. den 1 juni ändras restriktionerna så vi kan ses i kyrkan igen.

September

5 sept söndag - 11.00 Mässa, Svedala kyrka

12 sept söndag - 11.00 Mässa, Svedala kyrka

19 sept söndag - 11.00 Gudstjänst, Svedala kyrka

26 sept söndag - 11.00 Mässa, Svedala kyrka


Restriktionerna som gäller är:

  • max 50 personer
  • anvisade sittplatser
  • avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap

veckogudstjänster start 1 juni!

...på morgonen

Varannan tisdag (jämna veckor) firas veckomässa i Svedala kyrka kl. 8.30. Ingång sker via sakristian. Observera att uppehåll sker under juni-augusti, samt vecka 52.
Efter mässan kan den som vill fika efteråt under en halvtimmestid.

...på förmiddagen

Två fredagar per termin firas barngudstjänst i Svedala kyrka kl. 10.00.

...på kvällen

Varje onsdag firas Stilla mässa i Svedala kyrka i norra korsarmen kl. 18.00. Fika från kl. 17.30.


Näramässa är ett alternativ för dig med ungdomligt sinne - andra torsdagen i månaden kl. 19.00 i Svedala kyrka (februari - maj, september - april).