Frivilligarbete

Om du vill engagera dig i kyrkan och församlingen så finns det möjligheter. Genom frivilligarbetet blir våra verksamheter bättre och vår förhoppning är att Kristus blir ytterligare synliggjord i vår församling.

Bibelstudium
Vill du vara med i grupp som samtalar om bibeln, läser och tolkar texter? Då finns det möjligheter för detta.
>>> Kontakta någon av prästerna

SER DU NÅGOT - SOM VI INTE SER?
Kanske är det så att du ser något som inte vi ser - att det finns en nisch för dig att vara frivillig i. Tveka inte att kontakta oss!

frivilligarbete

INTERNATIONELLA GRUPPEN
Kyrkans engagemang utanför församlingens gränser för bistånd och ökad medmänsklighet. Samarbete sker med Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission (SKM) och Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT).
>>> Kontakta Diakonin

DIAKONIGRUPPEN
Ytterligare ett frivilligengagemang som bl.a handlar om att stötta ensamma Svedalabor eller annat biståndsarbete.
>>> Kontakta Diakonin

BARN- OCH UNGDOMSLEDARE
KONFIRMANDLEDARE

Naturligtvis behöver vi insatser inom dessa aktiviteter. Känner du dig manad att hjälpa till - tveka inte. Ibland händer det att vi behöver dig på olika läger, vare sig det gäller för t.ex. konfirmander eller barn- och ungdomskörerna.
>>> Kontakta Församlingspedagogen

KYRKVÄRD
Församlingen behöver alltid någon som välkomnar och engagerar sig vid gudstjänsterna, läser texter, tar upp kollekt i den kyrka du känner för; Svedala, Börringe, Törringe eller Västra Kärrstorp. 
Kyrkvärden - ett av de allra äldsta tjänsterna i kyrkans historia.
>>> Kontakta Kyrkoherden