Foto: Cecilia Ramäng /Ikon

Ett välsignat bröllop

Vigselakten är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Med äktenskapet vill vi fästa vår gemenskap i något som är mer hållbart och pålitligt än våra flyktiga känslor. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss i våra liv. Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud.

Bröllop är ofta en fest och ett minne för livet, inte bara för dem som gifter sig, utan också för släkt och vänner. Ofta planeras det långt i förväg, men vigseln måste inte alls vara stor och påkostad. 

Den är gratis för kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Vigsel i kyrkan

Vigseln sker ofta i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med vigselförrättare och musiker kan man göra vigseln personlig med olika symbolhandlingar, dikter och sånger.

Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. 
Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. 
Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

UTAN HINDERSPRÖVNING KAN VIGSEL INTE SKE

Vid en hindersprövning kontrollerar Skatteverket att man inte är gift eller att man är hel- eller halvsyskon. Äktenskap kan då inte göras.

Prästen måste ha hindersprövningen senast några dagar innan vigseln ska ske. Hindersprövning görs via Skattekontoret. Båda parter som skall ingå äktenskap skall skriva under hindersprövning, som sedan vara endast fyra månader efter det att hindersprövningen är registrerad av Skatteverket.

Anmälan om vigsel


Tfn. 040-40 65 80
Månd, onsd-fred kl. 10.00-12.00
OBS! Detta är den säkraste tiden att ringa på.

att tänka på

Det är glädjande att hjälpa till med vigslar, att få lov att vara med om en sådan kärleksmanifestation. 
Vi i Svedala församling försöker vara lyhörda så att Er önskan om tid och plats blir uppfylld.
Om ni önskar att någon särskild av våra församlingspräster skall förrätta vigsel, så försöker vi även där att tillgodose era önskemål  men...

...eftersom vigslar oftast är på sommaren och våra präster även de ska ha semestrar, så kan det ibland bli svårt med alla parametrar som skall stämma.

Vill man låta sig vigas en speciell datum och absolut vill ha en speciell präst så kan det alltså bli problem. Då får ni fundera på vad som ska styra val av datum.

I regel brukar prästernas helgtjänstgöring och semestertider vara klara senast i marsmånad.

Klicka här för att läsa mer om vigseln