Uppdaterad information om gudstjänster i sommar

 

Söndagarnas gudstjänster och öppna kyrkor

Varje söndag juni - augusti:

Teckomatorps f-hem 10.00–11.00 

Svalövs kyrka 13.00–14.00 

Sireköpinge kyrka 15.00–17.00

 

I Teckomatorp och Svalöv firas gudstjänst från utsatt starttid. I Sireköpinge hålls kyrkan öppen och andakt med mycket musik kommer att pågå. Oavsett vilken kyrka du besöker är du välkommen att komma och gå när det passar.

Sittplatser är anvisade med en lapp + psalmbok. Sällskap som vill sitta tillsammans får vara max 4 personer och då ha minst 1m avstånd till nästa person/sällskap.