Gudstjänster

Varje söndag juni - augusti:

Söndagarnas gudstjänster och öppna kyrkor

Teckomatorps f-hem 10.00–11.00 max 20 personer

Svalövs kyrka 13.00–14.00 max 50 personer

Sireköpinge kyrka 15.00–17.00 max 30 personer

I Teckomatorp och Svalöv firas gudstjänst från utsatt starttid. I Sireköpinge hålls kyrkan öppen och andakt med mycket musik kommer att pågå. Oavsett vilken kyrka du besöker är du välkommen att komma och gå när det passar.

Sittplatser är anvisade med en lapp + psalmbok. Sällskap som vill sitta tillsammans får vara max 4 personer och då ha minst 1m avstånd till nästa person/sällskap.