Diakonifokus 2020-2021

Vi är vana vid begreppet Diakonins månad som lyfter olika diakonala teman under september månad. År 2020 och 2021 möts vi istället av Diakonifokus som ersätter det som tidigare hette Diakonins månad. Temat är ”ensamhet” och löper under två år istället för en månad. Vi i Svalövsbygdenens pastorat fortsätter dock att viga just september månad till att extra mycket lyfta fram diakoni. 

Alla diakoner och diakonimedarbetare i Frosta-Rönnebergs kontrakt arbetar säkerligen med tema ”ensamhet” på något sätt. Vi i Rönnebergadelen har dock valt att samarbeta mer tillsammans då de kortare avstånden mellan våra församlingar ger den möjligheten. Det är därför möjligt att ni kommer att se/träffa fler diakoner som rör sig ute i Svalövsbygdens pastorat i september månad. Håll utkik efter oss utomhus, på vår hemsida och Facebooksida.

Temat för Diakonifokus 2020 och 2021 är Ensamhet. Här har vi samlat material som vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas medarbetare och frivilliga. 

https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/