Diakonifokus 2021-detta händer hos oss

I nära 1,5 år har vi levt med Corona. Nu ser vi en ljusning och hoppas att pandemin börjar släppa sitt grepp om oss. För kyrkan och dess diakoni har pandemin så klart inneburit många utmaningar. Inte minst har ensamheten blivit mer påtaglig då vi inte har kunnat träffas som vanligt. Diakonifokus 2021 riktar därför uppmärksamheten på temat ensamhet och dess olika aspekter. Känslan av att vara ensam kan ta sig många olika uttryck där alla har sin egen upplevelse. Hur kan vi hjälpa varandra att bryta den existentiella ensamheten? Läs mer om diakonifokus: https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/