Anmälningsinformation

När ni anmäler era barn till våra verksamheter önskar vi att ni anger följande:

Namn på barnet

Barnets Personnummer

Namn och telefon till vårdnadshavare

Epost till vårdnadshavare

Om barnet har eventuell allergi eller specialkost, tar medicin eller annat som vi bör veta.

Fotogodkännande 

Spara kontaktuppgifter efter verksamhet

Meddela godkännande om att spara epost och mobilnummer, namn på barnet skicka information om framtida verksamhetserbjudanden.

Fritids

Info: Meddela i vid anmälan om barnet behöver hämtas och lämnas på fritids i samband med verksamhet. Även Fritids behöver då veta att vi gör detta.

GPDR Så här behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter