Verksamhet

Barn och skola

Verksamhet för barn 0-13 år

Konfirmand och ungdom

Verksamhet för ungdomar från 13 år

Musik och körer

Sura-Ramnäs församling erbjuder körsång för barn, ungdomar och vuxna. Mer om våra körer kan du läsa under respektive kör. Möjlighet finns också till pianoundervisning. Musik och sång för tröst, glädje och inte minst gemenskap!

Diakoni

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Jesus sa: ”Vad vill ni jag ska göra för er?” och det uttrycker Sura-Ramnäs församlings diakonala grundhållning.

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö

Suomenkielistä toimintaa Suran seurakunnassa/ finskspråkig verksamhet i Sura-Ramnäs församling