Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vill du ställa upp som förtroendevald?

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka, beroende av människors engagemang. Kyrkan behöver förtroendevalda med olika erfarenheter! Du behöver vara förankrad både i din tro och i kyrkan och ha lust att dela med dig av det som du brinner för.

VILL DU KANDIDERA?
- kontakta en befintlig nomineringsgrupp att kandidera för 
- bilda en ny nomineringsgrupp (på lokal nivå måste det finnas minst 10 stödpersoner)
- nomineringsgrupper måste registrera sina kandidater senast 15 april
- för att vara valbar måste du tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt, fylla 18 år senast på valdagen och vara kyrkobokförd i en församling. I det lokala valet måste du tillhöra Sunnersbergs församling

HUR ANMÄLER MAN SIG?
Vill du veta vilka nomineringsgrupper som fanns lokalt vid förra kyrkovalet för att kunna kontakta någon av dem?
Kontakta församlingens expedition 0510-48 40 80 eller via epost på sunnersberg@svenskakyrkan.se

SKARA STIFT REGISTRERAR
Sunnersbergs församling tillhör Skara stift och det är stiftskansliet i Skara som registrerar kandidater.
Mer info finns på Skara stifts intranät som du når via denna länk.
Du kan också ringa kansliets växel 0511-262 00 och be att få prata med någon i stiftets valgrupp.