Meny

Gudstjänst pågår

Du kan vara med även om du är hemma! Här hittar du digitala andakter.

Även om vi inte kan mötas i kyrkolokalen vet du när gudstjänst firas i vår församling. Tänd ett ljus och var med precis där du är!
I tanken är vi tillsammans och kan be för varandra och för alla som på olika sätt drabbas av coronaviruset. För dem som jobbar långa arbetspass inom vård, hemtjänst och äldreboenden. För dem som är sjuka och för dem som mist anhöriga och vänner. Vi ber för företag och verksamheter som riskerar att slås ut och för dem som är permitterade eller har förlorat sina jobb. Vi får be om kreativitet kring hur vi kan vi kan vara till hjälp för varandra. Vi får lägga oron och ovissheten i Guds händer. Vår tro och tillit är att Gud är med oss alla dagar. 

Följ gärna Sunnersbergs församling på facebook!

Längre ner finns en bön och en psalm du kan använda.

TIDIGARE DIGITALA ANDAKTER
Sunnersbergs församling lägger ut en andakt inför varje söndag.
Stilla veckans och påskens andakter finns här

- Tredje söndagen efter trefaldighet
”Förlorad och återfunnen”. Andakten leds av Richard Burén
- Den helige Johannes döparens dag
”Den högstes profet”. Andakten leds av Richard Burén
- Första söndagen efter trefaldighet
”Vårt dop”. Andakten leds av Richard Burén
- Heliga trefaldighets dag
”Gud - Fader, Son och Ande”. Andakten leds av Monica Göransson
- Pingstdagen
”Den heliga Anden”. Andakten leds av Monica Göransson
- Söndagen före pingst
”Hjälparen kommer”. Andakten leds av Richard Burén
- Kristi himmelsfärds dag
”Herre över allting”. Andakten leds av Monica Göransson
- Bönsöndagen
Bön är relation. Andakten leds av Monica Göransson
- Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro. Andakten leds av Richard Burén
- Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet. Andakten leds av Sophia Sahrin Granevik
- Tredje söndagen i påsktiden
Den gode herden. Andakten leds av Sophia Sahrin Granevik
- Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen. Andakten leds av Richard Burén
- Palmsöndagen 5 april
Vägen till korset. Andakten leds av Richard Burén
- Femte söndagen i fastan 29 mars
Var kan vi finna trygghet? Andakten leds av Monica Göransson
- Jungfru Marie bebådelsedag 22 mars
Var inte rädd! Andakten leds av Sophia Sahrin Granevik

BÖNER
Bön formulerad av biskop Åke Bonnier:
Herre Jesus, ”du som gått före oss längst in i ångesten” (Sv.ps 74), vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset, både i vår närhet och i andra länder. Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka, var nära alla som lider av symptom, var nära alla som är oroliga, var nära alla som sörjer anhöriga som gått bort, var nära alla som på olika sätt är involverad i kampen mot viruset.

Speciellt ber vi för alla inom sjukvården, alla som arbetar med akutsjukvård och annan sjukvård. Herre, ge dem kraft, ge dem uthållighet. Vi ber för myndigheter som har att fatta beslut, för regeringar och presidenter. Gud, Du som är livets Herre, fyll varje beslutsfattare med Din vishet så att Ditt rike må bli tydligt och Din vilja ske i kampen för livets skull.

Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg i det som är och som väntar, du som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar, ditt namn till ära. (Psaltaren 23)

Amen

Bön från Sveriges kristna råds hemsida:
Välsignad är du Gud vår Fader,
som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.
Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem
som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap
som strävar efter det gemensamma bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården
samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt,
om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen
stödja varandra bortom egna intressen.
Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet
som Jesus Kristus visar.
I Jesu namn. Amen.

 

Bön formulerad av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift:

Gud, du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.
Amen

Bönen har tonsatts av Andreas Jansson, kyrkomusiker i Ljungskile församling.
Den finns att lyssna på här

 

En fin och trösterik psalm i vår psalmbok:
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandringsstig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Svensk psalm 249 
Text: Lina Sandell, 1865

 

Fler andakter och gudstjänster
Kyrkorna i Lidköping hjälps åt med att sända en andakt varje vardag på Radio Lidköping, 93,8 MHz. Programmet sänds 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 samt 22.45.
SVT 2 kan du fira gudstjänst på söndagar 10.00.
I radions P1 sänds en gudstjänst 11.00 varje söndag.