Digitala gudstjänster

Här finns ett arkiv med tidigare utlagda digitala andakter för varje söndag.

Kanske har du följt de andakter inför söndagen som församlingen lagt ut sedan våren 2020. Vi fortsätter med detta, men i en lite kortare form.
Filmen läggs senast ut under lördag eftermiddag.

Fler andakter och gudstjänster
Kyrkorna i Lidköping hjälps åt med att sända en andakt varje vardag på Radio Lidköping, 93,8 MHz. Programmet sänds 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 samt 22.45.
SVT 2 kan du fira gudstjänst på söndagar 10.00.
I radions P1 sänds en gudstjänst 11.00 varje söndag.