Gudstjänst pågår

Du kan vara med även om du är hemma! Här finns också ett arkiv med tidigare utlagda digitala andakter för varje söndag.

Sunnersbergs församling firar gudstjänst ungefär som vanligt på söndagarna.
Från 1 juli gäller följande: 10.00 Mässa på Kyrkans gård-Lockörn. På kvällen, 18.00, firas en friluftsgudstjänst vid någon av kyrkorna. (Undantaget är S:ta Marie kapell).

För våra tre större kyrkorum gäller följande maxantal:
Otterstads kyrka 90 personer
Sunnersbergs kyrka 70 personer
Kyrkans gård-Lockörn 50 personer

För övriga kyrkor gäller följande:
Rackeby kyrka 40 personer
Skalunda och Gösslunda kyrkor 25 personer
Strö kyrka 20 personer. 
Lilla S:ta Marie kapell rymmer i nuläget max 10 personer. Därför firas inga gudstjänster där, men vigsel eller dop är möjligt om maxgränsen kan hållas.

P g a coronasmittan är det många församlingsbor som inte kan delta, men du kan tända ett ljus och vara med precis där du är!
Har du tillgång till internet kan du här på församlingens webbplats (på startsidan) följa andakten som läggs ut varje lördag med kommande söndags tema. Använder du facebook så finns filmen med andakten där också.
Fast vi är på olika platser kan vi i tanken känna gemenskap och be för varandra och för alla som på olika sätt drabbas av coronaviruset.

BÖN
Gud, vi ber för dem som jobbar inom vård, hemtjänst och äldreboenden. För dem med långa arbetspass, som slitit länge och kanske inte heller denna sommar får den semester och vila de förtjänar.
Vi ber för dem som väntar på vaccin, för dem som är sjuka, för dem med långdragna covid-symtom. Vi ber för dem som mist anhöriga och vänner.
Vi ber för företag och verksamheter som har problem med lönsamheten, för dem som tvingats stänga igen. Vi tänker på dem som är permitterade eller har förlorat sina jobb. Vi ber om varsamhet och klokhet nu när mer och mer av samhället öppnas upp. 
Gud, ge oss kreativitet kring hur vi kan vi kan vara till hjälp för varandra.
Tack att vi får lägga oron och ovissheten i dina händer. Vår tro och tillit är att du är med oss alla dagar. Amen.

Följ gärna Sunnersbergs församling på facebook!

Längre ner finns böner och en psalm du kan använda.

BÖNER
Bön formulerad av biskop Åke Bonnier:

Herre Jesus, ”du som gått före oss längst in i ångesten” (Sv.ps 74), vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset, både i vår närhet och i andra länder. Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka, var nära alla som lider av symptom, var nära alla som är oroliga, var nära alla som sörjer anhöriga som gått bort, var nära alla som på olika sätt är involverad i kampen mot viruset.

Speciellt ber vi för alla inom sjukvården, alla som arbetar med akutsjukvård och annan sjukvård. Herre, ge dem kraft, ge dem uthållighet. Vi ber för myndigheter som har att fatta beslut, för regeringar och presidenter. Gud, Du som är livets Herre, fyll varje beslutsfattare med Din vishet så att Ditt rike må bli tydligt och Din vilja ske i kampen för livets skull.

Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg i det som är och som väntar, du som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar, ditt namn till ära. (Psaltaren 23)

Amen

Bön från Sveriges kristna råds hemsida:
Välsignad är du Gud vår Fader,
som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.
Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem
som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap
som strävar efter det gemensamma bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården
samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt,
om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen
stödja varandra bortom egna intressen.
Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet
som Jesus Kristus visar.
I Jesu namn. Amen.

Bön formulerad av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift:
Gud, du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.
Amen

Bönen har tonsatts av Andreas Jansson, kyrkomusiker i Ljungskile församling.
Den finns att lyssna på här

 

En fin och trösterik psalm i vår psalmbok:
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandringsstig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Svensk psalm 249 
Text: Lina Sandell, 1865

 

Fler andakter och gudstjänster
Kyrkorna i Lidköping hjälps åt med att sända en andakt varje vardag på Radio Lidköping, 93,8 MHz. Programmet sänds 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 samt 22.45.
SVT 2 kan du fira gudstjänst på söndagar 10.00.
I radions P1 sänds en gudstjänst 11.00 varje söndag.