Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet - därför är du välkommen till ditt konfa-äventyr!

Årets grupper har startat.
Nästa inbjudan skickas med brev i maj 2024 till de 14-åringar som finns i församlingens register.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Kontakta församlingsassistent Linnéa Smedman, kontaktuppgifter finns nedan.

Det är gratis att vara med i konfirmandgrupperna och att konfirmeras. Allt material, läger med mera ingår, förutom egen kostnad för utrustning och liftkort under Idre-lägret vecka 7.

I Sunnersbergs församling finns dessa två grupper hösten 2023:

KYRKANS GÅRD-LOCKÖRN
Gruppen träffas en onsdag 16.00-18.00 och en söndag i månaden.
Start: 13 september
Konfirmationsgudstjänst: 18 maj 2024
 
OTTERSTADS FÖRSAMLINGSHEM
Gruppen träffas en gång i månaden från 12 november 2023. Övrig tid sker framför allt de två första veckorna på sommarlovet 2024.
Start: 12 november 2023
Konfirmationsgudstjänst: 29 juni 2024

Välkommen till ditt konfirmandäventyr i Sunnersbergs församling!
Vad innebär det att vara konfirmand? Konfirmationen utgår från vem du är och blir vad du vill att den ska bli. Vad har du för frågor och funderingar om vem du är, vem Gud är och vad livet innebär? 

Vi som jobbar med konfirmander i Sunnersbergs församling är både präster, musiker och pedagoger och vi heter Linnéa Smedman, Richard Burén, Sandrika Nordlund, C-M Malmesved och Sophia Sahrin Granevik

Vi vill:
- sätta dina frågor och funderingar i fokus  
- hjälpa dig att växa som person och medmänniska
- få dig att upptäcka vad gudstjänsten och kyrkan kan ha för betydelse i livet
- ge dig möjligheten att lära känna dig själv, andra, Gud och skapelsen.

Hur gör vi detta? Jo, vi träffas i grupp, fikar och hittar på olika aktiviteter, lär oss tillsammans och har roligt på samma gång! I konfirmandgruppen respekterar vi varandra för dem vi är och inga frågor eller svar är dumma.

VAD ÄR KONFIRMATION?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig som unik, värdefull och oändligt älskad av Gud.
Du behöver inte vara döpt för att anmäla dig men för att bli konfirmerad måste du det. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmationstiden. Det kan ske i gruppen eller med familjen.