Val i Svenska kyrkan 2021

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år.
Vid förra kyrkovalet, 2017, röstade en miljon medlemmar. Nästan 30 000 personer ställde upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Då väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta. 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

Kyrkovalsdagen är söndag 19 september 2021. Du kan förtidsrösta två veckor innan dess, mellan 6 och 19 september. 
Du måste inte förtidsrösta i den församling du tillhör. I princip kan du rösta var som helst i Sverige. Sunnersbergs församling samannonserar i NLT med Lidköpings församling, Sävare församling och Södra Kållands pastorat. 
Ligger ditt jobb i en annan församling, ex inne i stan, så kan du rösta där. Vi försöker samordna våra tider så det ska finnas röstningstider på både dag- och kvällstid någonstans. Det går även att rösta på lördagarna 11/9 och 18/9 (troligen 10.00-13.00)

På valdagen håller Sunnersbergs församling öppet i Kyrkans gård-Lockörn mellan 11.00-20.00.