Val i Svenska kyrkan 2021

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år.
Vid förra kyrkovalet, 2017, röstade en miljon medlemmar. Nästan 30 000 personer ställde upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Då väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta. 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

Nästa kyrkoval sker söndag 19 september 2021.