Val i Svenska kyrkan 2021

Vill du ställa upp som förtroendevald?

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år.
Vid förra kyrkovalet, 2017, röstade en miljon medlemmar. Nästan 30 000 personer ställde upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.
I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Då väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta. 
Nästa kyrkoval sker söndag 19 september 2021.

Vill du ställa upp som förtroendevald?

Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med olika erfarenheter! Du behöver vara förankrad både i din tro och i kyrkan och ha lust att dela med dig av det som du brinner för.

Du som vill bli kandidat i kyrkovalet måste:
- vara medlem i Svenska kyrkan.
- vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund.
- fylla 18 år senast på valdagen.
- vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer om hur det går till kandidera i kyrkovalet

NOMINERINGSGRUPPER
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.
När du vill engagera dig ska du börja med att ta reda på vilka nomineringsgrupper som tidigare ställt upp i kyrkovalet på din hemort. Oftast finns det någon nomineringsgrupp du kan känna dig hemma i. 
Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som passar dig går det också att bilda en ny grupp. Då behöver ni vara ett antal människor som har samma vision och ni behöver stödpersoner för att kunna registrera en ny grupp.På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer om nomineringsgrupper