Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Vad innebär fastan?