Foto: pixabaycom

Två nomineringsgrupper ställer upp lokalt

I Sunnersbergs församling ställer två nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige. Här nedan kan du läsa en kort text, hämtad från vårt Kyrkoblad, om vad de vill arbeta för.
Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar själva för kommunikationen med väljarna. Är du intresserad av att veta mer finns möjlighet att kontakta dem, kontaktuppgifter finns nedan. 
På valsedeln är det möjligt att kryssa upp till tre namn på nomineringsgruppens lista. Dessa ges då chans att komma högre upp och närmre en plats i styrande organ.

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

”En viktig grund för vår grupp är allas lika värde och lika rätt. Svenska kyrkan ska vara en kristen, öppen kyrka både för den troende, den tvivlande och för den som söker. Vi vill slå vakt om en öppen och demokratisk folkkyrka där alla oavsett bakgrund känner sig välkomna, värdefulla och inkluderade. Vi står upp mot rasism och religionsförtryck.
Diakonin ligger oss varmt om hjärtat; omtanken om de äldre, om barnen och ungdomarna, om de som har det svårt på olika sätt. Det finns mycket fattigdom som vi inte ser och vi uppskattar delaktigheten i Sociala kassan i Lidköping som bland annat delar ut matkassar inför julen. Omsorgen handlar både om de som finns nära och de som behöver vårt stöd ute i världen. Det ena utesluter inte det andra.
Just nu finns många utmaningar kring hur vi bäst använder de pengar och fastigheter vi har. Klimatet, miljön och arbetsgivaransvaret för de anställda är andra viktiga frågor för oss.”

KONTAKTPERSON: Eva Ingebäck
070-692 17 45, eva.ingeback@gmail.com


Samling för Sunnersbergs församling

”Vår opolitiska ”samlingslista” består av 25 personer med engagemang för kyrkan, en kyrka som är till för alla som söker. Kyrkan eller församlingen är inte detsamma som de anställda. De är viktiga, men det är tillsammans, både ideella, förtroendevalda och anställda, som vi ska finnas med i många olika sammanhang och nå ut till människor, inte minst till unga vuxna. Det kristna budskapet ska lyftas fram ännu mer och vi ska sträva efter att prata om tro och liv på ett sätt så att alla som vill kan delta i det samtalet.
Grunden för vår grupp är församlingsinstruktionen, det måldokument vi tagit fram i församlingen. Där finns tre utvecklingsområden som anger viktiga prioriteringar i arbetet: idealitet, kommunikation och internationellt engagemang. Det finns mycket kompetens bland församlingsborna att ta vara på och fler ideella behöver erbjudas möjlighet till engagemang. Kyrkan finns över hela jorden och därför är vi också en del av den världsvida kyrkan där vi kan stödja en god utveckling på många områden.”

KONTAKTPERSON: Sören Pettersson
070-516 71 33, soren@walsp.se