Foto: Kerstin Larsson

Trettonde söndagen efter trefaldighet

Temat är "Medmänniskan". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Den här söndagen är det rikskollekt till de fem diakoniinstitutionerna i Svenska kyrkan: Samariterhemmet (Uppsala), Stora Sköndal och Ersta diakoni (Stockholm), Bräcke diakoni (Göteborg) samt Vårsta diakoni (Härnösand).

De fem diakoniinstitutionerna har i mer än hundra år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Som kyrkans utsträckta hand bedriver de fem institutionerna verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinstsyfte.
Här bedrivs diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området.
Denna medmänniskans söndag vädjas om en rik kollekt för att kunna hjälpa fler människor i utsatta livssituationer, till en trygg och värdig ålderdom, att människor får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få vård, omtanke och möjlighet till personlig utveckling och professionellt bemötande, eller möjligheten att finna vägen till ett arbete genom utbildning och integration.
Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd.
Du kan swisha 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!