Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Temakvällar

Reflektion och samtal.

Vad innebär det att följa Jesus idag och i vår vardag?
Hur tänker du? Kom med och samtala!

Höstens tema är ”Efterföljelsens glädje” och kvällarnas innhåll kommer att präglas av tankar och idéer ur boken ”Efterföljelsens glädje” från 2019, skriven av journalisten och författaren John Sjögren.
Bokens titel avslöjar att det handlar om den upprymdhet vårt gensvar på Jesus kan innebära. Jesus som säger: Följ mig!
Man behöver inte ha läst boken för att delta på dessa träffar. Våra samlingar kommer på olika sätt kretsa kring frågan: Hur kan vi, som Jesu efterföljare, vara och göra i vår vardag?

10 oktober - Att uppmärksamma Guds närvaro
Liksom alla människor i alla tider lever vi i en tillvaro som på olika sätt är en kamp mellan ont och gott. Hur kan vi öppna oss för att se att det finns en större och sannare verklighet som vill hjälpa oss kämpa trons goda kamp?

24 oktober - Att gå från åskådare till aktör
Kristendomen är en sammanhängande berättelse. Med början i skapelsen fogas olika bitar samman. En av livets stora frågor är: hur hittar jag min roll och vad har den stora berättel-sen med mig att göra?

7 november - Att leva i Guds frihet
Dagens syn på frihet är extremt självcentrerad. Varje individ ges liksom rättigheten att själv bestämma livets yttersta mening. Samtidigt förstår vi alla att det finns vissa begränsningar i vår mänskliga frihet. Hur ska vi leva ut vår frihet så den kan leva i samklang med Guds vilja?

Så här ser en kväll ut:
- Föredrag 19.00
- Samtal och fika
- Slut 21.00

Plats:
Kyrkans gård-Lockörn