Foto: Kerstin Larsson

Temakvällar

Reflektion och samtal.

Temakvällarna under hösten kommer kretsa kring frågor, utmaningar och tillgångar vi får då vi vill leva livet tillsammans med Gud. Vi träffas i vår kyrksal där vi har möjlighet att sitta glest och vi avstår det gemensamma fikat.

TORSDAG 15 OKTOBER
Att finna ett levande böneliv
Bönen existerar i många olika former: enskild bön, gemensam och olika former av förbön. Att be är att vända sig till livets skapare, men ibland kan vi uppleva det som svårt att be och kanske till och med som att vi blir hindrade från att be.
Hur kan vi göra för att lära oss att be regelbundet och finna ett skyddat rum för vår bön?

TORSDAG 5 NOVEMBER
Att samlas till gudstjänst på Herrens dag
I dessa tider då det är mer komplicerat att samlas till gudstjänst, kan det också vara så att vi ännu mer får syn på gudstjänstens välsignande verkan på vardagslivet; och vi kan ställa oss frågorna: Vad är det vi bär med oss från gudstjänsten ut i vår vardag? Hur påverkar vår erfarenhet av gudstjänst det övriga livet?

TORSDAG 26 NOVEMBER
Andlig läsning i enskildhet
Många människor kan vittna om det fina man får när man läser en riktigt god och uppbyggande bok som skrivits i syfte att ge läsaren en djupare möjlighet att lära känna Kristus.
Denna kväll kan man dela med sig av goda erfarenheter; så ta gärna med boktips!

PLATS: Kyrkans gård-Lockörn, Gamla Läckövägen 43
START: 19.00 med föredrag/samtal
AVSLUT: med aftonbön
LEDARE: Richard Burén, 0708-20 38 81