Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Temakvällar

Reflektion och samtal.

Temakvällar ordnas regelbundet och vill inbjuda till samtal och reflektion kring aktuella teman. Under hösten 2018 har temat handlat om söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa delar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk. De fyra delarna är Samling, Ordet, Måltiden och Sändning – varje del ägnas en kväll.
Platsen är Kyrkans gård-Lockörn och kvällen börjar 19.00. Det blir föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.

20 september - SAMLING
Som ordet uttrycker är det fråga om både en yttre gemensam samling och en inre individuell samling i syfte att vara rätt förberedd inför Ordet och Måltiden.

4 oktober - ORDET
Här läggs fokus på läsningen av den aktuella dagens Bibeltexter och påföljande Predikan och Trosbekännelse.

18 oktober - MÅLTIDEN
Nattvarden firas till Jesu åminnelse, och innehåller framförallt Nattvardsbönen, men också många andra liturgiska moment som var för sig talar om Gud på olika sätt.

1 november - SÄNDNING
När gudstjänsten går mot sitt slut återstår Sändningen som innehåller välsignelsen och ett par andra moment.