En buske full med röda nypon. Bakom anas ett vattendrag.
Foto: pixabay.com

Tacksägelsedagen

Temat är "Lovsång". Här finns en andakt ledd av Sophia Sahrin Granevik samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Sveriges kyrkosångsförbund - Sveriges i särklass största körförbund för barn, unga och vuxna.
Sjuttiotusen körsångare i alla åldrar i Svenska kyrkans församlingar över hela landet tillhör Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina körer. Förutom körverksamhet har Kyrkosångsförbundet också som uppgift att initiera nyskapande inom kyrkomusiken och vårda det kyrkomusikaliska arvet.
Som så många andra har också Kyrkosångsförbundet påverkats av den speciella tid vi lever i nu. Verksamhet har behövt ställas in, bland annat de körfester förbundet anordnar för att ge församlingarnas körer inspiration och stöd till utveckling. Men tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra körförbund har vi under sensommaren arbetat fram råd och tips till körsångare och körledare, så att körverksamheten i Svenska kyrkans församlingar kan ske på ett säkert sätt och fortsätta berika gudstjänst- och församlingslivet.
Läs mer om Kyrkosångsförbundet på deras egen hemsida

Du kan swisha på 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling). Tack för din gåva!