Foto: Sven-Erik Falk

Stilla dagar

Dagar för kropp och själ!

Fler tillfällen under hösten 2020
Under hösten 2020 ordnas totalt fyra Stilla dagar gemensamt i Kållands-Kinne kontrakt: Götene pastorat, Lidköpings församling, Sunnersbergs församling, Sävare församling och Södra Kållands pastorat.

Richard Burén

Sunnersbergs församling

Komminister