Sjätte söndagen efter trefaldighet

Temat är "Efterföljelse". Här finns en andakt med Christine Sörner och sommarkyrkoteamet samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige
Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige är en ideell förening som bildades 2013 med syfte att verka för att tillhandahålla juridisk kompetens för att säkra rätten till asyl och uppehållstillstånd på annan grund och på så sätt stärka rättssäkerheten.
Du kan swisha en gåva på 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)