snöiga trädgrenar mot en klarblå himmel
Foto: pixabaycom

Septuagesima

Temat är "Nåd och tjänst". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson samt information om kollekten.

Kollekt på Septuagesima går till Svenska Kyrkans Unga

Många barn och unga är medlemmar i församlingar runt om i landet. Idag vill vi särskilt tala om bönens betydelse och hur vi barn och unga vill vara del i en gemenskap som ber tillsammans.
Vi tror att världen förändras när kyrkan ber, och vi vill särskilt uppmana oss alla att be tillsammans. Jesus Kristus uppmanar oss att be och vi vill bygga dessa gemenskaper där bönen får en viktig plats. Det är viktigt att hämta kraft och styrka i bönen för att kunna vara människor till tjänst och ge Gud ära. Därför vill Svenska Kyrkans Unga vara en del i vår kyrka och uppmuntra varandra att be.
Svenska Kyrkans Unga organiserar barn och unga i Svenska kyrkan och vill vara en gemenskap där vi får växa i tro och ansvar som en del av församlingens gemenskap. Genom din kollekt hjälper du Svenska Kyrkans Unga att fortsätta bygga gemenskap, där barn och unga får växa i tro och ansvar.
Vi ber därför om församlingens förböner för våra barn och ungdomar och om ett generöst bidrag till vår viktiga verksamhet!
Jakob Schwarz, förbundsordförande

Du kan swisha på 123 601 33 79
(Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!