Foto: Pixabay.com

September är Diakonins månad

Tema 2019: Äldres psykiska ohälsa

Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet, men vanligt hos äldre personer och depression är en av de vanligaste folksjukdomarna bland äldre.

Idag lider cirka var femte äldre person av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta dold, både för den äldre personen själv och de som står nära. Ibland kan det också vara svårt att veta var gränsen går för att en naturlig reaktion, som exempelvis sorg, övergår till depression.

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns, men depression är vanligare bland äldre än bland yngre. Den största andelen självmord sker exempelvis bland de äldsta männen. Trots detta saknas det viktiga insatser från sjukvården, till exempel saknar hälften av Sveriges län en äldrepsykiatrisk specialistverksamhet. Det pågår dock ett utvecklingsarbete runt om i landet, bland annat en satsning på utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Kyrkans kontaktyta med äldre kan vara ett viktigt och värdefullt komplement till offentligt stöd och behandling, för både enskilda och grupper av äldre.
Kyrkans verksamheter kan bidra till att både förebygga psykisk ohälsa, uppmärksamma och bemöta äldre med psykisk ohälsa samt hänvisa vidare till annan professionell hjälp när så behövs.
För detta behövs kunskap inom området, vilket vi vill bidra till genom årets tema.

Vad händer under september?

7/9 Kommunens Må-bra-dag
Svenska kyrkan finns med på Må-bra-dagen i Lidköpings centrum. Välkommen till vår monter i tältet!

23/9 14.00 Öppen dörr, Nicolaigården
"Psykisk ohälsa hos äldre - att ingjuta hopp". Jessica Larsson och Birgitta Johansson från vuxenpsykiatrin medverkar. Det blir också sång och musik kring temat med Anita och Per Olausson

24/9 17.00 Veckomässa i S:ta Maria kyrka
En veckomässa som får präglas av Diakonins månads tema

26/9 19.00 Musikgudstjänst i Otterstads kyrka 
Sång, musik och berättelser ur livet med Anita & Per Olausson kring temat ”Äldres psykiska ohälsa”

29/9 17.00 Gudstjänst i S:t Sigfrids kyrka
En gudstjänst som präglas av temat för Diakonins månad