Palmkvistar syns mot en blå himmel
Foto: pixabay.com

Palmsöndagen

Temat är "Vägen till korset". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson samt information om kollekten.

På Palmsöndagen avslutas Act Svenska kyrkans fasteaktion. Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under coronapandemin. 2020 var året då extrem fattigdom ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd.

Act Svenska kyrkans arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det!

Du kan swisha på 123 601 33 79
(Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!