Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

På Gång

Händer inom fastighetsförvaltningen

På gång

* Nu håller vi på med att ta bort granris och vinterkransar på de gravar som har gravskötsel.
* Vi jobbar löpande med att gravsäkra stenar på kyrkogårderna, se mera info här.