Omläggning av datasystem

Kan innebära problem att nå oss via epost.

Med start fredag 4 oktober ansluts Sunnersbergs församling till Svenska kyrkans gemensamma it-plattform (GIP). Omläggningen av datasystem kan innebära att vår åtkomst till olika verktyg som epost, gravregister och bokning påverkas.
Våra telefoner fungerar däremot som vanligt. 

GIP (Gemensam IT-plattform) är hela Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform.
Hittills har mer än 430 församlingar anslutit sig. Syftet med GIP är att erbjuda ett kostnadseffektivt, säkert och uppdaterat IT-system för hela Svenska kyrkan.
Plattformen innehåller en samling program och andra verktyg som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet.