Foto: Ikon/Gustaf Hellsing

Nya regler om allmänna sammankomster

Så här gör Sunnersbergs församling

Tillämpning av nya regler
Sedan 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. 
Vid allmänna sammankomster inomhus, dit gudstjänster räknas, gäller att om deltagarantalet överstiger 100 personer måste alla deltagare över 18 år uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis för covid-19. 

Detta gäller för Sunnersbergs församling:

MAX 100 PERSONER PÅ ORDINARIE GUDSTJÄNSTER 
Sunnersbergs församling önskar att alla som vill ska kunna fira gudstjänst, men att de som deltar kan göra det på ett smittsäkert sätt.
Därför har församlingen beslutat att till och med februari månad ut fira gudstjänst i de tre största kyrkorna.
På söndagar firas alltid mässa 10.00 på Kyrkans gård-Lockörn. Kvällsgudstjänsterna samma dag firas omväxlande i Sunnersbergs kyrka och Otterstads kyrka.
Här finns plats för 100 personer (maxtal) och trängsel ska inte behöva uppstå.
Det gör att predikoturen avviker en del från den som publicerats i Kyrkobladet. Här på hemsidan, i NLT och församlingens facebooksida kommer aktuell info att finnas. 

Vaccinationsbevis kommer alltså INTE att behövas för att delta i någon av församlingens ordinarie gudstjänster.

 

Dop, vigslar och begravningar
kan hållas även i de mindre kyrkorna, men med begränsat antal deltagare. Följande maxtal (exklusive personal/medverkande) gäller då:
Max 100 personer i: Sunnersbergs och Otterstads kyrka samt på Kyrkans gård-Lockörn
Max 75 personer i: Rackeby kyrka
Max 65 personer i: Gösslunda, Skalunda och Strö kyrka
Max 30 personer i: S:ta Marie kapell