Foto: Kerstin Larsson

Kyrkogårds- och fastighetschef i Sunnersbergs församling

Vill du leda, samordna och utveckla arbetet med våra kyrkogårdar och fastigheter?

Sunnersbergs församling söker Kyrkogårds- och fastighetschef (100 %)

Vi söker en kyrkogårds- och fastighetschef som vill leda, samordna och utveckla arbetet med våra kyrkogårdar och fastigheter. Församlingen har sju kyrkogårdar, åtta kyrkor och tre församlingshem. Tjänsten är till största delen en administrativ tjänst. Kansli och arbetsrum är belägna i Kyrkans gård-Lockörn som också inhyser församlingens förskola. 

Som kyrkogårds- och fastighetschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för fastigheter och begravningsverksamhet. På kyrkoherdens delegation har du verksamhetsansvar för budget, resultat och personal. Det innebär att du leder sex vaktmästare, sköter administrationen av våra fastigheter, medverkar i det praktiska arbetet och är en del i församlingens ledningsgrupp. 
Tillträde snarast eller efter överenskommelse. 
 
Vi önskar att du har erfarenhet av/utbildning för arbete med kyrkogårds-, trädgårds- och fastighetsförvaltning, erfarenhet av och kunskap i arbetsledning samt god samarbetsförmåga. 
Du är noggrann och inger förtroende samt har förmåga att skapa goda relationer både inom och utanför församlingen. Du är trygg med att möta människor i både glädje och sorg. 
Du behöver ha körkort (gärna ett utökat B-körkort) och tillgång till egen bil. 
Vi utgår från att du är medlem i Svenska kyrkan och har en kristen livssyn. 
 
I verksamheten ingår bl a: 
- löpande yttre och inre skötsel av kyrkogårdar, kyrkor och övriga lokaler
- planering av investeringar och löpande underhåll
- förebyggande arbete inom arbetsmiljö, säkerhet, miljö med mera
- kontakter med myndigheter
- beredning och föredragning av ärenden i kyrkorådet
- kontakter med sockenråd
- viss tjänstgöring vid kyrkliga handlingar och gudstjänster

Mer information lämnas av kyrkoherde Monica Göransson,
070-858 70 08, monica.goransson@svenskakyrkan.se
 
Ansökan med meritförteckning, löneanspråk och referenser skickas till
Sunnersbergs församlings kyrkoråd,
Gamla Läckövägen 43,
531 55 Lidköping
eller mejlas till monica.goransson@svenskakyrkan.se
Urvalsprocessen sker löpande.
 
Fackligt ombud för Vision är Björn Carlstedt, 0511-285 30