Foto: Kerstin Larsson

Nionde söndagen efter trefaldighet

Temat är "Goda förvaltare". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson samt information om kollekten. Sång av sommarkyrkoteamet.

Kollekten denna söndag går till Skara stiftshistoriska sällskap samt till Jourhavande präst i Skara stift.