Foto: Kerstin Larsson

Lillkören - Otterstad

En kör för dig som är född 2016 eller 2017.

Välkomna tillbaka! Start denna vecka (37).

En kör för barn som är fyra och fem år gamla.
Kören träffas och övar måndagar mellan 13.30-14.00 i församlingshemmet i Otterstad.
Barnen hämtas och lämnas på förskolan i Otterstads skola om behov finns. 
Anmälan till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se