Foto: Kerstin Larsson

Lillkören - Otterstad

En kör för dig som är född 2015 eller 2016.

Vi startar inte upp några grupper för barn/ungdom/barnkörer nu i vår men hoppas på en terminsstart i vecka 37. Vi önskar alla en skön sommar!

 Vill du ha ett meddelande om när verksamheten startar igen?
Skicka namn och epostadress eller mobilnummer till musiker Annette Jacobsson, så hör hon av sig när det är dags.

En kör för barn som är fyra och fem år gamla.
Kören träffas och övar måndagar mellan 13.30-14.00 i församlingshemmet i Otterstad.
Barnen hämtas och lämnas på förskolan i Otterstads skola om behov finns. 
Anmälan till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se