Meny

Lillkören-Otterstad

En kör för dig som är född 2014 eller 2015.

En relativt ny kör för barn som är fem och sex år gamla, som startade för drygt ett år sedan.
Kören träffas och övar måndagar mellan 13.30-14.00 i församlingshemmet i Otterstad.
Barnen hämtas och lämnas på förskolan i Otterstads skola om behov finns. 
Anmälan till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se