Foto: Kerstin Larsson

Lillkören - Otterstad

För dig som är 4-5 år gammal

Kören startar vecka 4. 

En kör med sång, rytm och rörelse för barn som är 4 och 5 år gamla, födda 2018 och 2019.
Kören träffas måndagar 12.45-13.15 i församlingshemmet i Otterstad.
Barnen hämtas och lämnas på förskolan i Otterstads skola om behov finns. 
Anmälan till körledare Emil.