Foto: Kerstin Larsson

Lillkören - Otterstad

En kör för dig som är född 2017 eller 2018.

Kören startar vecka 38. 
Ledarna för varje grupp meddelar alla deltagare personligen när grupperna startar igen.
Handlar det om barn som inte varit med tidigare, kontakta gärna ansvarig ledare (uppgifter finns längst ner på sidan) och lämna dina kontaktuppgifter, så hör ledaren av sig.

En kör för barn som är 4 och 5 år gamla.
Kören träffas och övar måndagar mellan 12.45-13.15 i församlingshemmet i Otterstad.
Barnen hämtas och lämnas på förskolan i Otterstads skola om behov finns. 
Anmälan till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se