Meny

Lillkören-Kyrkans gård-Lockörn

En kör för dig som är född 2015 eller 2016.

Barnkören för barn som är fyra och fem år gamla, träffas och sjunger på tisdagar mellan 16.30-17.00 i Kyrkans gård-Lockörn. 
HT 2020 startar v.37
Anmälan sker till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se