Foto: Alex Giacomini /Ikon

Lillkören - Kyrkans gård-Lockörn

En kör för dig som är född 2016 eller 2017.

Välkomna tillbaka! Start denna vecka (37).

Barnkören för barn som är fyra och fem år gamla, träffas och sjunger på tisdagar mellan 16.30-17.00 i Kyrkans gård-Lockörn. 
Anmälan sker till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se