Foto: Alex Giacomini /Ikon

Lillkören - Kyrkans gård-Lockörn

För dig som är 4-5 år gammal

Kören startar vecka 4.

En kör med sång, rytm och rörelse för barn som är 4 och 5 år gamla, födda 2018 och 2019.
Kören träffas på tisdagar 16.30-17.00 på Kyrkans gård-Lockörn. 
Anmälan sker till körledare Annette.

VÅRENS PROGRAM
Vårens träffar hittar du här

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se