Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lillkören-Kyrkans gård-Lockörn

En kör för dig som är född 2014 eller 2015.

Barnkören för barn och är fem och sex år gamla, träffas och sjunger på tisdagar mellan 16.30-17.00 i Kyrkans gård-Lockörn. 
Anmälan sker till körledaren Annette.

Kontaktperson för barnkören

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se