Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ledig tjänst på förskolan Pärlan

Vi söker en barnskötare (tillsvidareanställning)

Förskolan är belägen på Kyrkans gård-Lockörn, nära Vänerns strand och skogen. Förskolan har 25 barn inskrivna uppdelade på två grupper.
Idag är vi sex anställda pedagoger alla jobbar deltid, fem förskollärare och en barnskötare, en av förskollärarna är även förskolechef.
Maten lagas varje dag av vår kokerska. Vi har ett nära samarbete med övrig personal i församlingen vilket gör att vårt lilla personallag finns med i ett större sammanhang.

Förskolan Pärlan är en förskola med kristen profil och vi vill att barnen ska känna en stor omsorg och trygghet hos oss. I vårt pedagogiska arbete vill vi ge barnen många möjligheter till upplevelser, upptäckande och förundran i form av bl a äventyr i olika former. Vi är ute mycket i verksamheten, på gården, i skogen och vid sjön.

Förskolan Pärlan är en del av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Därför vill vi att du är förtrogen med Svenska kyrkan och ser det som angeläget att det är just kyrkans förskola som du kommer att arbeta i. Vi förutsätter att du tillhör Svenska kyrkan och har en personlig kristen tro.

Tillträde: augusti 2019

Ansökan senast 5 maj 2019 till cecilia.strom@svenskakyrkan.se eller Sunnersbergs församling, Cecilia Ström, Gamla Läcköv. 43, 531 55 Lidköping.
Märk mailet elller kuvertet ”Barnskötare”. Ange referenspersoner.

Upplysningar:
Förskolechef Cecilia Ström, 073 073 65 69 eller mail cecilia.strom@svenskakyrkan.se

Lön: Enligt överenskommelse. Skicka med löneanspråk i ansökan.

Läs mer om förskolan här

Välkommen med din ansökan!